“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik.” (Diucapkan di penghujung solat setelah tahiyat akhir sebelum salam – Hadis Riwayat al-Bukhari, al-Adabul Mufrad, 1/239, no. 690. Abu Daud, 4/318, no. 1301. An-Nasaa’i, 5/86, no. 1286. Dinilai sahih oleh al-Albani)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Sabtu, April 26, 2008

MERAIH KEBERKATAN DENGAN IMAN DAN TAQWA

MERAIH KEBERKATAN DENGAN IMAN DAN TAQWA

http://an-nawawi.blogspot.com

Pernahkah kita terfikir untuk mendapat rezeki dan kurniaan yang banyak dan mungkin melimpah ruah? Atau sekurang-kurangnya memiliki rasa sangat-sangat mencukupi dengan penuh syukur? Atau mungkinkah sebaliknya iaitu rezeki yang diperolehi sering tidak kecukupan dan tidak memuaskan perluan seharian? Lalu sering membangkitkan rasa tidak senang dan kegelisahan?

Mungkin ada sesuatu yang perlu dilihat dan diperhatikan semula. Ada sudut-sudut yang mungkin perlu diteliti semula. Memuhasabah diri jika ada silap di mana-mana bahagian diri ini. Bagaimana agaknya kedudukan iman dan taqwa kita hari ini, masa ini, dan ketika ini? Apakah berada dalam keadaan yang baik dengan penuh praktikal dan dibina atas kefahaman ilmu yang jitu yang sewajarnya?

Apa kata kita renung-rengungkan semula firman Allah ini (maksudnya),

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. (al-Hujuraat, 49: 13)

Pertamanya, dapat dilihat secara zahirnya melalui ayat ini menunjukkan bahawa orang paling mulia dan mendapat tempat di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa. Bagaimanakah ketaqwaan kita kepada-Nya setakat hari ini, ketika ini, dan saat ini? Apakah dalam keadaan yang baik atau sebaliknya?

Lihat pula ayat ini (maksudnya),

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat.” (al-Mujadilah, 58: 11)

Ayat ini pula menjelaskan perihal betapa Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan. Jika mungkin kita memiliki ilmu perkomputeran, computer language programming, kejuruteraan genetic, atau pakar microorganisma (microbilogist), maka Allah akan meletakkan kita tinggi dengan kelebihan berkaitan dengan bidang kepakaran kita dalam kedudukan ilmu tersebut. Namun, apa yang lebih utama adalah kedudukan kefahaman kita terhadap pengertian iman dan juga praktik agama kita dalam setiap penghambaan kita kepada Allah ‘azza wa jalla. Dengan ilmu sains dan teknologi yang begitu hebat, namun tiadanya walau secebis iman di dalam hati, apalah gunanya, kerana kita kehilangan ciri kriteria yang lebih utama bagi menjaga ilmu tersebut sebenarnya. Malah, tidak menepati ciri yang membolehkan ia duduk dalam jajaran orang yang dipandang mulia oleh Allah s.w.t. jika tanpa diletakkan ciri taqwa dan iman. Oleh sebab itulah Allah s.w.t. meletakkan ilmu dan iman dalam jajaran ayat yang sama sebagai renungan kepada kita semua yang mendakwa memiliki ilmu dan betapa keutamaan iman itu sendiri yang perlu kepada iringan ilmu kefahaman. Masing-masing ciri tersebut saling memandu pemiliknya...

Pembinaan iman mestilah dengan ilmu. Tanpa ilmu, dapatkah iman terhasil? Tanpa iman pula, apalah gunanya ilmu? Kerana dengan ilmu, ia membolehkan kita melihat bukti dan tanda kekuasan-Nya dari pelbagai sudut, lalu mampu membuahkan iman yang baik dengan izin rahmat dan hidayah petunjuk-Nya. Dengan ilmu juga berupaya membuahkan kefahaman, lantas mampu membawa diri kita beramal dengan sahih.

Berbalik kepada topik, sedar atau tidakkah kita... iman dan taqwa sebenarnya saling mengait di antara satu sama lain bagi meraih, menuai, dan mencapai keberkahan serta kenikmatan hidup bagi kita semua. Dengan iman dan taqwa, Allah menjanjikan pelbagai ganjaran buat kita. Malah, bukan itu sahaja, tetapi pelbagai lagi akan dimudahkan untuk diberikan kepada kita sebagai kurniaan dan kenikmatan yang membuah rasa kecukupan dengan izin-Nya.

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (ath-Thalaq, 65: 2-3)

Namun, ingin disentuh sedikit berkenaan fenomena aneh lagi pelik sekitar penyalah-gunaan ayat ini dari kalangan kebanyakan masyarakat kita hari ini. Mereka menggunakan ayat dari surah ath-Thalaq ini sebagai tangkal dan pelaris di kedai-kedai, gerai-gerai, rumah-rumah, dan restoran-restoran mereka bagi tujuan meraih rahmat dan kemurahan rezeki. Walhal, jika diteliti dan difahami dengan sempurna akan maksud ayat tersebut ianya sangatlah jelas menunjukkan Allah akan memberikan rezeki sekiranya mereka bertaqwa. Dan bukanlah sebagaimana yang mereka lakukan iaitu dengan menjadikannya sebagai tangkal dan meinggalkan keutamaan terhadap usaha memahami ayat tersebut.

Namun, sungguh mendukacitakan kita, bukan itu yang mereka laksanakan, bahkan mereka menggunakan ayat tersebut dengan cara yang menuju ke arah yang menyesatkan dan menjerumuskan diri mereka ke arah kancah
kesyirikan. Iaitu dengan menggunakan ayat tersebut sebagai tangkal, pelaris, dan mungkin juga sebagai perhiasan semata-mata. Entah dari mana agaknya panduan dan kaedah yang begitu sempit ini mereka perolehi. Bagaimana pula dengan dalil dan sumber rujukannya? Apakah mereka beramal dengan ilmu atau sekadar mengikut kehendak hawa nafsu semata-mata?

Mungkinkah mereka lupa atau terlepas pandang perihal peringatan Allah yang menyatakan bahawa al-Qur’an itu adalah sebagai huda (petunjuk), al-Furqon (pemberi peringatan), penjelas (mubin), busyro (berita gembira) dan juga rahmat? (Rujuk: Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an, m/s. 19-23) Bukannya sebagai penangkal dengan cara yang sangat-sangat dangkal sepertinya itu!

Seterusnya, pernahkah kita mendengar kisah perihal negeri Saba’ yang begitu aman, makmur, dan penuh dengan rezeki yang melimpah ruah? Hal tersebut adalah antanranya disebabkan oleh para penduduknya yang sentiasa bertaqwa dan beramal soleh.

“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Saba’, 34: 15)

Namun, akhirnya tetap Allah hancurkan dan menarik semula keberkahan yang dikecapi mereka atas sebab keingkaran dan kekafiran yang berlaku.

“Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl (cemara) dan sedikit dari pohon Sidr.” (Saba’ 34: 16)

Begitulah Allah menggambarkan kepada kita perihal orang yang berpaling dari kebenaran, meninggalkan sikap taqwa, dan iman.

Malah, hal ini juga dijelaskan dalam ayat-ayat-Nya yang lain sebagaimana berikut (maksudnya),

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al-Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.” (al-Ma’idah, 5: 66)

Menurut Sheikh Abdur Rahman as-Sa’di, “Sekiranya mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan-Nya, seperti yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah, dan termasuk perlaksanaannya adalah beriman kepada apa yang diserukan oleh Taurat dan Injil untuk beriman kepada Muhammad s.a.w. dan kepada al-Qur’an, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Yakni, Allah akan melimpahkan rezeki kepada mereka, langit dijadikan menurunkan hujan, bumi pula menumbuhkan tanaman.” (Rujuk: Tafsir as-Sa’di, jil. 2, m/s. 378-379) Hal ini juga adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang lain dari surah al-A’raaf, 7: 96 sebagaimana berikut:

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.”

Melalui ayat ini dapat kita perhatikan juga bahawasanya iman dan taqwa itu adalah salah satu kriteria dan keutamaan untuk Allah menurunkan berkah, rezeki dan kenikmatan bagi satu-satu penduduk kawasan tertentu. Sebelum itu, saya nukilkan dari imam an-Nawawi berkenaan maksud keberkahan yang mana menurutnya, “Asal makna keberkahan, ialah kebaikan yang banyak dan berpanjangan.” (Syarh Shahih Muslim, oleh an-Nawawi, 1/225. Dinukil dari Majalah as-Sunnah, Kolum Baituna, m/s. 1)

Menurut Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya sekitar ayat ini, katanya:

“Allah memberitahukan tipisnya keimanan penduduk yang kepada mereka diutus para Rasul. Di antaranya seperti firman-Nya, “Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat bagi mereka, selain kaum Yunus. Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sehingga pada waktu yang tertentu.” (Yunus, 10: 98)

Yakni, tidak ada suatu negeri yang beriman seluruh penduduknya, kecuali kaum Yunus. Keimanan yang merata itu terjadi ketika mereka melihat azab dengan mata kepala mereka, sebagaimana firman-Nya, “Dan Kami utus dia (Yunus) kepada seratus ribu orang atau lebih. Lalu mereka beriman, kerana itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.” (ash-Shaffat: 147-148)

Dan firman-Nya di surah Saba’ pun, menunjukkan betapa tipisnya iman suatu negeri yang kepada mereka diutus para Rasul. Allah berfirman, “Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri, seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya".” (Saba’, 34: 34)

Firman-Nya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa.” Yakni, hati mereka beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para Rasul, membenarkannya dan mengikutinya, serta bertaqwa dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan perkara yang diharamkan, “Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” Yakni, hujan dari langit dan tumbuhan dari bumi. Allah berfirman, “Tetapi mereka mendustakan, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” Yakni, tetapi mereka mendustakan Rasul-Rasul Kami, maka Kami hukum mereka dengan kebinasaan akibat perbuatan dosa dan perbuatan haram yang mereka lakukan. (Rujuk: Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jil. 3, 635-636) Kemudian Allah berfirman, untuk mengancam dan memperingatkan siapa saja yang menyelisihi perintah-Nya dan berani melanggar larangan-Nya pada ayat-ayat yang seterusnya dari ayat 97-99, surah al-A’raaf ini.

Kisah keberkahan yang menakjubkan pada zaman keemasan umat Islam juga pernah diungkapkan oleh imam Ibnul Qayyim rahimahullah: “Sungguh, biji-bijian dahulu, sama ada gandum mahupun yang lainnya adalah lebih besar berbanding dengan yang ada sekarang, sebagaimana keberkahan yang ada padanya biji-bijian ketika itu lebih banyak. Imam Ahmad telah meriwayatkan melalui jalur sanadnya, bahawa telah ditemukan di gudang sebahagian kekhilafan Bani Umawi sekantung gandum yang biji-bijinya sebesar kurma, dan bertuliskan pada kantung luarnya: “Ini adalah gandum hasil penuaian pada zaman keadilan ditegakkan”.” (Rujuk: Za’dul Ma’ad, 4/363, dan Musnad Ahmad, 2/296. Dinukil dari Majalah as-Sunnah, Kolum Baituna, m/s. 2)

Dapat kita singkap dari beberapa situasi di atas bahawasanya betapa iman dan taqwa itu sangat-sangat mempengaruhi akan perihal turunnya keberkahan, kesenangan, dan kenikmatan kepada kita semua.

Maka, apakah kita masih tidak mahu lagi untuk kembali melakukan amalan-amalan taqwa dan keimanan? Apakah sebahagian kelompok yang di luar sana masih berasa senang dengan keadaan mereka masing-masing yang meninggalkan aspek taqwa, iman dan kefahaman yang sewajarnya dalam menjalani kehidupan seharian?

Amat menyedihkan apabila ada sebahagian kelompok yang menyangka dirinya mahupun kelompoknya sentiasa suka mendabik dada bahawa hanya dia sahajalah yang amat tinggi taqwa dan imannya di sisi Allah. Walhal, keimanannya dan taqwanya semua itu tidaklah langsung dibina atas dasar ilmu dan kefahaman yang benar. Lantas, tidak lain, mereka meletakkan diri mereka ke arah daerah kesesatan. Makanya, dengan keadaan yang seperti itu, sudah pasti perjalanan hidupnya sedikit sebanyak sentiasa ada sahaja yang tidak kena dan mengundang pelbagai kegelisahan.

Di beberapa situasi terpandang juga kita akan beberapa kelompok yang sentiasa meletakkan fadhilat untuk keluar merantau (khuruj) atas alasan menjalankan dakwah dan usaha memperbanyakkan beramal selama 3 hari, 40 hari, dan mungkin sehingga berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Dari manakah sumbernya fadhilat bilangan hari ini mereka perolehi bagi menetapkan sekian dan sekian. Bagaimanakah pula persoalan anak isterinya? Ibu bapanya? Ditinggalkan berbulan-bulan, siapakah yang menjenguk mereka? Sedangkan di dalam al-Qur’an menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (at-Tahrim, 66: 6) Jadi di manakah soalnya tanggungjawab mereka? Dari sini sahaja, mereka sudah meninggalkan salah satu aspek taqwa yang lebih utama untuk didahulukan, iaitu mentaati perintah Allah untuk memerhatikan ahli keluarganya. Ditanyakan lagi, apakah amalan-amalan yang antaranya dilakukan bila anda keluar (khuruj)? Mereka menjawab dengan menyatakan contohnya seperti memperbanyakkan solat-solat sunnah, seperti solat malam (tahajjud), solat dhuha, dan seumpamanya. Malah, mereka menyatakan bila keluar di jalan Allah (khuruj), kita akan menjadi lebih tekun dan bersemangat untuk bersolat dan bangun di malam hari. Mereka menambah, dan saya pernah mendengarnya sendiri dari mereka menyatakan bahawa ‘Umar bin Abdul Aziz pernah melakukan solat malam sehingga 500 rakaat satu malam, malah ia merupakan amalan-amalan para sahabat dengan membanyakkan solat malam. Namun, apa yang saya fahami, dari beberapa hadis-hadis yang sahih menyatakan bahawa “...Sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya, kecuali solat wajib (fardhu).” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Azan, no. 731). Juga saya ada mengetahui bahawa Nabi s.a.w. sendiri dinyatakan dari hadis ‘Aisyah r.anha bahawa beliau s.a.w. solat malamnya tidak melebihi sebelas rakaat. Maka, di manakah dasarnya cakpa-cakap mereka itu yang menyatakan dengan sekian dan sekian. Wallahu a’lam...

Manakala sebahagian kelompok yang lain pula ada yang menjadikan amalan-amalan dzikir tertentu secara melampau sehingga mampu menari dengan sendirinya lantaran kerasukan syaitan. Malah, dzikir yang diamalkan itu sendiri kebanyakannya langsung tidak tsabit dari Rasulullah s.a.w. bahkan mengandungi unsur-unsur kesyirikan.

Sebagai contoh saya nukilkan sebuah dzikir yang dimaksudkan bahkan ianya sangat popular dari kalangan masyarakat sekeliling kita, yang lebih kurang begini mafhumnya “Ilaahilas tulil firdausi ah halaa wa laa aqwa ‘alan naaril jahim... (& seterusnya) – maksudnya: Tuhanku, aku tidak layak untuk ke syurga-Mu, dan tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar...” (Dipetik dari lagu Dzikir Taubat, oleh Madrasah al-Junaid)

Sedangkan di dalam al-Qur’an pada banyak tempat dinyatakan bahawa perlunya kembali bertaubat apabila sedar melakukan kesalahan dan dosa. Malah, Allah memerintahkan/menyeru agar bersegera kepada Syurga dan rahmat Allah yang luas terbentang. Siapa-siapa pun layak mendapatkan tawaran Allah terhadap Syurga-Nya itu dari kalangan orang-orang yang beriman dan sentiasa membersihkan dan menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan. Dan barangsiapa yang ingkar, maka Allah juga telah menetapkan bentuk-bentuk ancaman yang tertentu. Oleh itu, andainya ianya (dzikir/bentuk-bentuk ibadah) itu bukanlah datangnya tsabit dari wahyu dan petunjuk Rasul-Nya, pastinya akan ada penyimpangan-penyimpangan yang jelas, bid’ah dan mengarah kepada kesesatan.

Di suatu kesempatan lain yang Allah berikan, saya pernah berbual dengan bekas pengamal kepercayaan wehdatul wujud, fana, dan hulul yang menyatakan bahawa dengan amalan-amalan tertentu kita mampu memperolehi ilmu kasyaf (penerokaan alam ghaib, membongkar hakikat rahsia ketuhanan, dan ilmu firasat). Dia menyatakan bahawa sehingga ke satu tahap (makam), kita mampu bercakap-cakap dengan syaitan/jin, yang mana bagi orang yang jahil pasti disangkanya kita sedang berbicara dengan Tuhan! Subhanallah, Na’uzibillah, hampir meremang juga bulu roma saya ketika itu. Mereka-mereka ini berkepercayaan bahawa manusia mampu bersatu dengan kewujudan Tuhan mengalami suatu keadaan tanpa sedar berupaya meneroka alam ghaib dan melihat apa yang sebelumnya tidak dinampakkan kepada manusia biasa. Walhal sebenarnya, tidak lain, mereka sedang diperayakan oleh Syaitahan.

Kemudiannya, sungguh saya terkejut ketika membaca Akhbar Harakah keluaran 1-15 Mei 2008, seorang yang bergelar Tok Guru membicarakan persoalan menguasai ilmu kasyaf yang membenarkan terbukanya rahsia-rahsia ketuhanan dengan sujud dan solat yang khusyu’ sebagai kuncinya. (Rujuk: Harakah, Edisi 1-15 Mei 2008/25 Rabbi'ul Awal - 9 Jamadil Awal 1429H, Kolum Fikrah, m/s. 7) Hatiku tiba-tiba merasakan tidak sedap dan sedikit risau dengan kenyataan nya yang tidak membawakan sebarang fakta dan dalil sebagai penyokong atau penguat dakwaannya.

“(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diredhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.” (al-Jinn 72: 26-27) Wallahu a’lam...

Sungguh sekali lagi saya terkejut, apabila di dalam akhbar Harakah yang sama milik parti berlabel “Pejuang Islam” tersebut memartabatkan dan mengangkat tokoh-tokoh dari kaum tarekat yang telah difatwakan sesat. (Rujuk: Harakah, Edisi 1-15 Mei 2008/25 Rabbi'ul Awal - 9 Jamadil Awal 1429H, Kolum Fikrah, m/s. 24) Tidak lain, iaitu tokoh-tokoh dari pertubuhan Aurad Muhammadiyah dan al-Arqam yang jelas-jelas difatwakan sesat oleh JAKIM dan beberapa jawatankuasa fatwa yang lain. (Rujuk:
http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=485) Sungguh saya agak sedih dengan pengikut-pengikut kepercayaan tasawuf falsafah ini yang jelas dari dulu sehingga sekarang telah diperingatkan, namun tetap degil dengan penyimpangannya. Sedangkan imam yang mereka akui mengikutinya, iaitu al-Imam asy-Syafi’e sendiri menyatakan, “Seandainya seseorang menjadi sufi (bertasawwuf) di pagi hari, niscaya sebelum datang waktu Zuhur, engkau tidak dapati ia, melainkan telah menjadi orang yang bodoh (dungu).” (Rujuk: al-Manaqib lil Baihaqiy, 2/207. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/503. http://bahaya-syirik.blogspot.com/2008/04/57-10-fatwa-fatwa-imam-syafii-yang.html)

Entah bagaimana agaknya cara mereka berfikir ketika ini... Apakah kriteria keimanan dan ketaqwaan yang mereka fahami itu sejalan dengan landasan
salafus soleh (generasi terawal dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.) ataupun mereka sebenarnya hanya mahu meletakkan maksudnya sejajar dengan kehendak hati-hati mereka dan ketua-ketua mereka? Wallahu a’lam.

Tidak hairanlah jika ada kelompok-kelompok zaman ini yang boleh bersekongkol dengan kaum yang jelas-jelas mengkafirkan dan sekurang-kurangnya memunafikkan atau merendah-rendahkan para sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhum iaitu siapa lagi kalau bukan dari kalangan kaum Syi’ah! Kenapa agaknya mereka redha dengan kaum sesat ini, sedangkan mereka membelakangi kaum pencinta dan pengikut sahabat yang diredhai oleh Allah s.w.t.? Sekali lagi saya menukilkan kata-kata al-Imam asy-Syafi’e, Dari Yunus bin Abdila’la, beliau berkata: “Saya telah mendengar asy-Syafi’i, apabila disebut nama Syi’ah Rafidhah, maka ia mencelanya dengan sangat keras, dan berkata: “Kelompok terjelek! (terhodoh)”. (Rujuk: al-Manaqib, karya al-Baihaqiy, 1/468. Manhaj Imam asy-Syafi’i fi Itsbat al-Aqidah, 2/486.
http://bahaya-syirik.blogspot.com/2008/04/57-10-fatwa-fatwa-imam-syafii-yang.html)

Jadi, di manakah pendirian kita dalam menyelusuri jalan keimanan dan ketaqwaan yang sejati yang sejajar dengan jalannya Nabi s.a.w. bersama para sahabat-sahabatnya? Wajarkah kita menagih pelbagai keamanan, keberkahan, kesenangan, dan kenikmatan kepada Allah ‘azza wa jalla dalam keadaan diri kita sendiri tidak diletakkan berada pada landasan yang di-anjurkan-Nya terlebih dahulu? Malah, lantas dengan mendabik dada menyalahkan kelompok itu dan ini sebagai tidak menjalankan hukum Allah dan hukum Nabi. Walhal mungkin juga sebenarnya engkaulah kelompok yang bodoh sombong membelakangkan kebenaran berbanding hawa nafsu dan kebencian mengejar kekuasaan. Mendahulukan nafsu berkuasa berbanding tarbiyah aqidah selaras
manhaj salafus soleh yang diredhai dan dirahmati. Sedangkan salah satu janji Allah s.w.t. terhadap kita semua adalah kekuasaan di muka bumi ini atas syarat iman dan amal-amal yang soleh. Namun, ke manakah perihalnya itu semua sudah tidak menjadi priority lantaran gila mendahulukan kekuasaan dengan kekerasan membiarkan masyarakat terkapai-kapai dalam kegilaan memuja ketua dan tokoh masing-masing. Budaya ilmu dibiar ketepi, mengajak manusia berjihad dengan jalan yang sempit memenangkan kelompok asabiyah atas senjata caci maki dan cercaan. Na’uzubillah...

“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.” (al-Insaan, 76: 3) Dapat kita lihat, bahawa Allah meletakkan kalimat syukur dengan lawannya sebagai kafir iaitu mengingkari perintahnya. Membawa pengertian bahawa syukur di sini menunjukkan maksud dengan menepati kebenaran. Setelah Allah menciptakannya dengan keupayaan pendengaran dan penglihatan pada ayat sebelumnya.

Sebenarnya Allah telah memberikan beberapa kriteria dalam meraih keberkahan, nikmat dan rezeki yang baik.

Iaitu, antaranya sebagaimana dalam firman-Nya, “Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumandangkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Ibrahim, 14: 7)

“Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur demi (kebaikan) dirinya sendiri.” (an-Niml 27: 40)

Allah menceritakan perihal Nabi Hud a.s. bersama kaumnya di dalam al-Qur’an, (maksudnya), “Dan (Hud berkata): “Hai kaumku, beristighfarlah kepada Rabbmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan atasmu hujan yang sangat lebat, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa”.” (Hud 11: 52)

Menurut Tafsir ath-Thabari, “Akibat kekufuran dan perbuatan dosa kaum ‘Ad mereka ditimpakan kekeringan dan kemandulan, sehingga tidak seorang wanita pun berupaya melahirkan anak. Keadaan ini berlangsung selama beberapa tahun lamanya. Oleh kerana itu, Nabi Hud a.s. memerintahkan mereka untuk bertaubat dan beristighfar. Dengan taubat dan istighfar itu, Allah akan menurunkan hujan, dan mengurniakan mereka anak keturunan.” (Rujuk Tafsir ath-Thabari, 15/359, & Tafsir al-Qurthubi, 9/51. Dinukil dari Majalah as-Sunnah)

Maka, tidak lain... setelah beberapa contoh keadaan dan situasi yang dibawakan melalui beberapa dalil al-Qur’an dan penjelasan ulama tafsir, antara cara meraih keberkatan, kenikmatan, kesenangan, dan rezeki yang mencukupi atau melimpah ruah, adalah dengan kembali kepada keimanan dan ketaqwaan dalam bentuk yang benar keadaan serta kaedahnya. Juga tidak lain bagi yang tersedar dari perlakuan dosa, agar segera kembali dengan bertaubat. Selain itu, dakwah tarbiyah aqidah perlulah berjalan bagi memastikan setiap kita ini beramal dengan keadaan yang berilmu atas dasar fakta yang sahih supaya keimanan dan ketaqwaan itu dapat terbina dengan binaan yang jitu dan tidak goyah dengan pelbagai arus serangan yang melanda, sekaligus menjauhi pelbagai fenomena gejala kesasatan. Kembali merujuk kepada para ulama-ulamanya ahlus Sunnah yang menegakkan dalil dan fakta yang akurat dari jalannya
salafus soleh... dan bukannya hanya menjadi lembu dicucuk hidung, burung belatuk, mahupun si kakak tua yang menganggukkan (meng-iyakan) setiap berita yang sampai kepadanya sebagaimana firman Allah s.w.t. (maksudnya), “Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul.” Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.” Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”.” (al-Ma’idah, 5: 104)

Semoga kita sama-sama meneliti kembali dasar keimanan dan ketaqwaan kita agar ianya bukan dibina dari dasar kejahilan, ikut-ikutan, dan tanpa berpijak di atas fakta yang sewajarnya. InsyaALLAH, dengan izin-Nya, bumi kita akan kembali memancarkan sinar cahaya yang penuh kenikmatan, kesenangan, dan keberkahan dengan mendahulukan manhaj ilmu, iman, dan taqwa. Semuanya, tidak lain dan semestinya difokuskan atas dasar dan tujuan mencari dan mencapai keredhaannya berpandukan kepada kaedah dan cara yang Dia sendiri tunjukkan...

Wallahu a’lam...

Rujukan:

1 – Tafsir as-Sa’di (Judul Asli: Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, oleh Sheikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa’di), Terbitan Pustaka Sahifa.

2 – Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Judul Asli: al-Mishbahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsir), Terbitan Pustaka Ibnu Katsir, Cet. 1428H/2007M.

3 – Majalah as-Sunnah, Edisi 01/Tahun XII/1429H/2008M.

4 – Website Majlis Fatwa Kebangsaan (Rujukan Rasmi Fatwa di Malaysia),
http://www.e-fatwa.gov.my

5 – Website Utusan Online,
http://www.utusan.com.my (http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2006&dt=1207&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_09.htm)

6 – Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an (Judul Asli: Fii ‘Ulumul Qur’an, oleh Sheikh Manna Khalil al-Qaththan), Terbitan Pustaka al-Kautsar, Cet. April 2006.

7 - Akhbar Harakah, Edisi 1-15 Mei 2008/25 Rabbi'ul Awal - 9 Jamadil Awal 1429H.

Isnin, April 21, 2008

Allah buat apa? Apa Punya Soalan Daa…

Apa Punya Soalan Daa…

Tiba-tiba sebuah perbualan berlangsung sebagaimana berikut,

Lelaki A:
Ustaz, apa makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah?

Ustaz:
Yang mula-mula diciptakan adalah al-Qolam, iaitu pena.

Lelaki B:
Bila pula Allah ciptakan alam semesta ni ye ustaz? Ada tarikh dia tak?

Ustaz:
Wallahu a’lam... saya tak tahu. (Ustaz berkerut dahi)

Lelaki B:
Apa yang Allah buat sebelum ciptakan langit dan bumi ni ustaz?

Lelaki A:
Ye la ustaz, boleh tak ustaz ceritakan sikit? Takkan Allah tak buat apa-apa, takkan Allah duk termenung je takde nak buat apa-apa sebelum tu?

Ustaz:
Yang korang ni tiba-tiba tanya perkara-perkara yang merepek ni kenapa? Kira ok lah kalau benar Allah tu termenung[1] sekalipun. Daripada tiba-tiba Dia lempang je korang ni, membuatkan engkau orang berdua tertonggeng! Baru korang tau apa yang Allah buat... (Dengan nada yang sedikit keras)

Lelaki A & B:
Terdiam, terkedu, dan terkesima...

Komen aku:

Perkara-perkara yang diluar pengetahuan kita, dari hal-hal yang ghaib (tidak dapat dikesan melalui pancaindera) dan tiada sumber wahyu yang memberitahukannya kepada kita, maka diamkanlah. Jangan pulak kita nak mempertanya-tanyakan persoalan-persoalan yang kita tiada diberi pengetahuan tentangnya. Jangan juga kita mengada-adakan sesuatu yang diluar maklumat pengetahuan kita. Banyak lagi perkara-perkara lain yang terzahir yang belum mampu kita kuasai dan fahami. Kenapa pula kita harus perlu melompat kepada perkara yang di luar bidang kuasa pengetahuan pancaindera kita??? Tak cukupkah Apa yang Allah telah beritahukan kepada kita?

Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dia lah sahaja; dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut; dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya...” (al-An’am 6: 59)

...dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” (al-Isra’ 17: 85)

Katakanlah tiba-tiba seorang manusia yang tidak pernah pun rapat dengan kita dan tidak pernah mengenali kita secara tepat, menceritakan hal peribadi kita kepada orang lain dengan fakta-fakta yang tidak betul sama sekali, malahan si pendengar cerita orang tersebut pula bertanya dengan pelbagai hal tentang diri kita. Orang yang tersebut pun menceritakan tentang kita dengan hentam keromo sahaja...

Tentu kita marah bukan, kerana ada orang yang menceritakan hal kita dengan konteks yang tidak benar fakta-faktanya, malah kita sendiri tidak pernah memberitahukan kepadanya, tentulah kita rasa pelik dengan orang tersebut seolah-olah tahu segala-galanya tentang kita... Dan bukanlah itu yang kita kehendaki untuk diceritakan tentang diri kita...

Dan janganlah Engkau mengikut apa Yang Engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa Yang dilakukannya.” (al-Isra’ 17: 36)

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah 2: 169)

The point is – Janganlah kita mendahului Allah dalam berbicara & perbuatan... Cukuplah petunjuk wahyu dari al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya buat kita. Kita tidak lebih tahu dari-Nya melainkan melalui petunjuk-Nya yang benar.

Wallahu a’lam...

Footnote:

[1] wallahu a’lam, tidak pernah aku menemui atau diberitahukan perihal adanya dalil yang menetapkan atau menafikan bahawa Allah itu memiliki sifat termenung.

Sabtu, April 19, 2008

Kuliah Di Senawang

Kuliah Di Senawang, Seremban

Kuliah/Pembentangan Kertas Kerja Bersama Ustaz Rasul Dahri, Pada setiap bulan di minggu kedua, Hari Ahad, jam 11.30am, di no. 9-1, Jalan Coco Drive 3, Taman Bandar Senawang, Seremban. (Bersebelahan Bulatan/Round About Pancutan Air)

Info Lanjut:
019-2652126 (Saudara Mahadi)

Kuliah Di Taman Cemerlang, 53100 Taman Melati, Gombak. (Berdekatan Station Taman Putra LRT Taman Melati)

Kuliah Di Taman Cemerlang, 53100 Taman Melati, Gombak. (Berdekatan Station Taman Putra LRT Taman Melati)

1 - Pembentangan Kertas Kerja Bersama Ust. Rasul Dahri, jam 3.30pm pada setiap Ahad, minggu kedua (2) & ketiga (3).

2 - Kuliah Ushul Tafsir bersama Ust. Fathul Bari, Setiap Selasa, 8.30pm, dua minggu sekali.

Info Lanjut, sila call. (Rujuk Saudara Nawawi)
Kuliah tertakluk kepada perubahan.

Jumaat, April 11, 2008

APABILA SI PENCURI, PENZINA, & PENYAMUN BERSYUKUR

APABILA SI PENCURI, PENZINA, & PENYAMUN BERSYUKUR

http://an-nawawi.blogspot.com

Ketika baru sahaja sampai di sebuah gerai makan, sungguh aku pelik untuk beberapa saat dan ketikanya apabila terlihat ada juga si pelaku maksiat masih tahu untuk bersyukur dan mengungkapkan alhamdulillah (kata pujian buat Tuhan) dengan “ikhlasnya” tatkala berjaya melaksanakan “tugasnya”... Mungkinkah mereka tidak mengerti agaknya (sekadar mendahului sangkaan baik).

Sungguh merupakan suatu yang benar lagi sahih apabila kita menerima khabar mahupun melangsaikan sesuatu tugasan yang disukai mengakhiri dengan rasa kesyukuran dan ucapan zikir hamdalah (pujian kepada Allah). Namun ia bukanlah sesuatu yang umum mencakupi untuk semua hal yang kita sukai menurut hawa nafsu kita. Tetapi ia sebenarnya ada pengkhususannya iaitu pada skop-skop pekerjaan yang BUKAN maksiat lagi tidak diredhai Allah.

Tetapi, mungkin ia sudah tidak lagi relevan agaknya, kerana penilaian “baik” zaman kini di-ukur bukanlah lagi pada nilaian atau piawaian wahyu tetapi adalah berdasarkan kayu ukur yang baru lagi bersifat moderate atas perkataan “ulama” bermanhaj modenis. Maka, dengan kriteria moden ini dapatlah kita menggabungkan serta meng-kompromikan nilai keikhlasan, per-ibadahan, dan erti tawadhu’ dengan apa jua gerak kerja yang diberi wajah serta slogan “niat yang ikhlas lagi jujur”.

Makanya, dengan konsep kontekstual yang moden lagi tolerance kepada jiwa sanubari masyarakat yang mendabik diri sebagai pejuang modenisasi inilah segala permasalahan yang dulunya merupakan maksiat kini dapat dikompromikan sebagai suatu bentuk ibadah yang mempunyai nilai agama yang lebih unik dengan ciri estetika tersendiri. Maka, corak beragamanya manusia menjadi lebih indah, mudah, tolerance lagi relevan.

Maka, akhirnya bolehlah si perogol bersiri juga mendapat pahala dengan sujud syukurnya setelah gembira mendapat “nikmat” kepuasan seksnya dari si perempuan yang dirogolnya. Berpahala jugalah si pencuri dan perampok kasut di masjid-masjid apabila menadah tangan berdoa tanda syukur atas keuntungan jualan semula kasut-kasut terpakai tersebut, juga si pencolong (pencuri) motorsikal turut dipandang alim bilamana sudah tahu memulakan pencuriannya dengan lafaz basmallah, juga mendapat tempat yang mulia si perampok-perampok bank lantaran sudah tahu meng-asimilasikan karier-nya dengan konsep ubudiyyah kepada Tuhannya iaitu dengan menerapkan rasa ikhlas dalam setiap misi kerjanya. Sungguh perbuatan-perbuatan itu nampaknya sudah wajar diberi nilaian “standard ikhlas gred A++” dengan rasa “penuh kesyukuran” lantaran dihiasasi ucapan memuji Tuhannya melalui ucapan al-hamdulillah di akhir kejayaan tugasannya... Malah lebih cemerlang dan tertib apabila setiap permulaan tugasannya di-awali dengan kalimah agung basmallah.

Ha ha ha... (maaf, hatiku tergelak spontan) Sungguh hebat sekali kalian menghalalkan kerja-kerja haram kalian ya...

Mungkinkah tidak lama akan datang nanti akan ada orang menghalalkan najis tahi dan babi hanya dengan semudah melafazkan kalimah bismillah sebelum melahapnya dan mengucapkan hamdalah setelah kekenyangan???

Inilah sebuah perumpamaannya buat rakan-rakan artis di pentas popular yang dijulang bagaikan sekumpulan ulama dunia baru remaja masa-kini. Oppss!!... bukan saja ulamanya golongan remaja, tapi juga tokoh rujuk dan panel penampilan yang ter-aula generasi belia dan warga veteran yang moderate. Para ulama yang duduknya di masjid-masjid, mendidik dengan kitab-kitab hadis, serta mengajak dengan contoh suri tauladan bawaan Nabi, mana lagi terpakai. Semuanya perlu ditajdidkan dan disesuaikan dengan permintaan ramai. Lebih afdhal jika para ulama dan ustaz itu sendiri yang berpindah ke pentas tarian dan lakonan atas slogan “Niat baik lagi ikhlas & murni” membetulkan masyarakat. Tidak sedarkah yang engkau sendiri sudah menjadi sumbang!!!

Rakan-rakan artis... Tidak kiralah engkau itu asalnya ulama ataupun ustaz. Yang memuzikkan al-Qur’an dan zikir menjadi hiburan bukan lagi Huda (petunjuk)...

Tatkala kau galak berpesta melanggar hukum Tuhan dengan penuh bangga, akhirnya tahu pula kalian mengungkap syukur... Tapi, sungguh aku pelik! Syukur untuk apa kalian itu? Untuk siapa kalian persembahkan kesyukuran kalian? Untuk Allah atau untuk Syaitan? Ataukah untuk memperli Tuhanmu? Atau untuk sekadar meletakkan landskap halal pada konten yang haram, bagai hotdog daging babi yang ditampal logo JAKIM kah? Atau mungkin kerana bangga lantaran selamat dari azab Tuhanmu kerana Dia tidak menyegerakan azab buatmu? Boleh-lah buat lagi lepas ini...

Sewajarnya bukanlah kalian bersyukur atas anugerah dan kerja maksiatmu... Tapi bertaubatlah dan bersyukurlah atas peluang taubatmu yang masih ada itu. Berasa jijik dengan kepura-puraanmu itu...

Apakah kau rasa nikmat, bangga, dan gembira dengan maksiat memperagakan tubuh badanmu dengan cara yang haram lagi terlaknat? Kau bangga apabila dapat bergomolan dengan kaum bukan mahrammu? Kalian rasa seronok dan syukurkah dengan keadaan yang seperti itu? Yang diberi perumpamaan oleh Nabi mu yang jika kalian mengaku meng-imaninya bahawa beliau s.a.w. ada menyatakan bahawa kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih baik dari bercampuran dengan kaum bukan sejenismu! Ataukah kalian bersyukur kerana berjaya mencabar Tuhanmu? Lantas bersikap mencontohi Syaitan, bangga di atas pentas durjana!!! Na’uzubillah...

Perbaikilah erti syukurmu. Kenalilah erti ikhlas yang benar. Tidaklah erti syukur itu kerana gembira melakukan keburukan, tetapi adalah apabila mendapatkan perkara yang baik menurut nilaian Tuhanmu dan menjauhi perkara-perkara keburukan yang dibenci oleh Tuhanmu serta dihindarkan dari hal-hal yang menyulitkanmu untuk melaksanakan tugasmu yang diredhai.

Dalam hadis Riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya ada diriwayatkan sebagaimana maksudnya, “Bahawa dihidangkan kepada Rasulullah pada malam di mana beliau di-isra’kan berupa dua gelas khamar (arak) dan susu. Beliau memandang keduanya lalu mengambil susu, maka Jibrail berkata kepada beliau, “al-Hamdulillah (Segala puji bagi Allah) yang telah menunjukkanmu kepada fitrah (jalan yang benar). Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu tersesat”.” (Hadis Riwayat Muslim, dalam bab Rasulullah di-Isra’kan, no. 168)

Ini mempercontohkan kepada kita bahawa supaya mengucapkan pujian kepada Allah adalah apabila melaksanakan suatu hal yang baik menurut nilaian wahyu, bukan menurut baiknya pada hawa nafsu dan bukan atas hal yang terlarang.

Manakala meletakkan rasa syukur adalah atas nikmat Allah yang diberikan-Nya kepada kita dari sudut nilaian yang benar juga. Nikmat yang dimaksudkan dapat difahami sebagai suatu jalan yang baik-baik yang diredhai/disukai oleh Allah. Bukanlah nikmat itu adalah sedapnya melakukan sesuatu perkara atas nilaian hawa nafsu kita yang membelakangi petunjuk wahyu...

Ini dapat dilihat dari beberapa ayat berikut:

“Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing, sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (beriman di atas jalan yang benar), Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.” (Surah al-Qamar, 54: 34-36)

Bersyukur dengan menerima hal yang benar sebagaimana yang dapat difahami dari ayat berikut,

“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.” (Surah al-Insaan, 76: 4)

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (yang tetap di atas jalan yang benar).” (Surah Ali Imran, 3: 144)

Dapat difahami bahawa bersyukur adalah dengan meletakkan diri kita di atas jalan yang benar dan bukanlah atas landasan dan perbuatan yang terkeluar dari kebenaran.

Apa yang sewajarnya bagi diri kita yang melakukan kesalahan, kesilapan dan menyedari dari perlakuan hal-hal yang maksiat adalah dengan menyegerakan taubat memohon keampunan kepada Allah s.w.t. lalu segera meninggalkan hal yang tersebut sebagaimana firman-Nya yang bermaksud,

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (Surah Ali Imran, 3: 135)

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kerana itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” (Surah al-Baqarah, 2: 151-152)

Aku belum habis lagi, tapi hampir habis lah ngomelan-ku ini...

Sungguh untuk apakah kalian berbangga dengan kemenangan dan penerimaan anugerah “penyanyi mahupun actor terbaik” itu? Adakah ia atas dasar menandakan hebatnya kalian dalam berlumba-lumba untuk menunjukkan siapakah pelaku maksiat terhebat abad ini? Ketahuilah bahawa takkan menjadi suci sesuatu yang memang jelas akan najisnya, begitulah perihalnya tidak akan halal daging babi dan tahi selain meninggalkannya. Dan tidak akan berguna besi yang tidak dibuang karatnya. Begitulah juga tidak akan dipandang tinggi manusia yang meletakkan diri dalam kancah kemaksiatan... Wallahu a’lam... Semoga kita semua dibukakan ruang menuju ke jalan-Nya yang benar lagi diredhai-Nya...

Oh ya!... Tulisan ini juga ditujukan kepada si tukang sorak dan tukang tepuk para artis di pentas anugerah... Seronok?.. Berhati-hati yaaa....

Isnin, April 07, 2008

Mengapa Perlu Rasa Pelik???

Mengapa Perlu Rasa Pelik???

Hari Sabtu lepas (05/04/2008) aku pergi ke Pesta Buku di PWTC, Kuala Lumpur. Sungguh penat sekali melakukan proses tinjauan kepada buku-buku yang dipamerkan. Mungkin kerana aku terpaksa ber-asak-asak dan berdiri lama membelek buku demi buku yang menarik perhatian ku.

Aku ke sana bersama seorang teman yang biasa ku temuinya dalam kuliah-kuliah pengajian agama di surau-surau mahupun di lokasi-lokasi pengajian tertentu sekitar Kuala Lumpur. Tidak ada yang pelik dan menghairankan tentang dirinya bagi ku. Hanya sedikit pelik apabila orang lain memandangnya seakan-akan seorang artis. Memandangnya tidak berkelip kepadanya. Apa yang dapat kulihat hanyalah dia berpakaian jubah saudi dan berkopiah serta mengenakan imamah di kepalanya. Mungkin itu yang menjadikannya agak pelik bagi sebahagian orang di sana. Wallahu a’lam. Bagi aku itu hanyalah perkara biasa, lebih pelik lagi kalau dia itu orangnya tidak berpakaian atau tidak cukup pakaian... namun, alhamdulillah, dia lengkap tutup berpakaian segak sekali. (Tersenyum...)

Sedikit petang di waktu asar, aku bertemukan seorang rakan blog yang kerap ber-utus sms kepadaku meminta aku mencadangkan beberapa buah kitab-kitab aqidah yang sesuai untuk dibaca sebagai permulaan untuk mengenali manhaj agama yang baik dan lebih tepat. Juga ingin mengenali serba sedikit persoalan manhaj salafi melalui beberapa bahan bacaan yang aku miliki. Lalu, seperti yang dijanjikan, aku memang membawakan untuknya beberapa buah kitab untuk dipinjamkan kepadanya. Setelah berbual sedikit, beliau mula bertanya, sama ada saya sudah solat asar atau belum? Saya menyatakan saya sudah menjamakkannya sekali bersama zuhur seawal waktu zuhur tadinya di masjid Kampung Baru. Entah mengapa tiba-tiba dia berkerut, lalu mengajukan soalan meminta kepastian adakah benar aku ini orang yang menetap di Shah Alam? Aku jawabkan dengan ringkas, “Ya”. Lalu dia bertanya lagi, kenapa aku menjamakkan solat? Saya kurang yakin, bagaimanakah seharusnya aku harus menjawab persoalannya... Lalu aku menokok sedikit info menyatakan bahawa sebenarnya aku bukan sahaja telah menjamakkan solat, tetapi telah juga meng-Qasarkan solat. Dia bertambah hairan. Lalu menyatakan, “Bukankah jamak dan Qasar itu sama sahaja dan hanya dilakukan ketika musafir yang jauh?” aku tersenyum... Aku pun sudah memahami salah faham yang dihadapinya. Lalu aku menerangkan satu persatu kepadanya bermula dari persoalan maksud Jamak dan maksud meng-Qasarkan solat yang mana aku menyatakan bahawa Jamak bukan specific untuk para musafir, tetapi orang yang sibuk dan menghadapi kesukaran juga boleh menjamakkan solat. Seterusnya aku menyatakan bahawa Qasar solat itu yang barulah specific sebagai sedekah/hadiah dari Allah kepada para musafir. Aku menerangkan sehinggalah ke seterusnya, namun dia masih kurang yakin, lalu aku menyatakan mungkin beliau masih belum menemui artikel berkenaan menjamakkan dan mengqasarkan solat di dalam blog fiqh-ku. Lalu dia berjanji akan membacanya bila pulang nanti. Aku hanya tersenyum. Dan dia kelihatan memang penuh minat ingin tahu kerana menyatakan yang dia berjanji akan membacanya dan menanyakan kepada ku jika tidak memahaminya. Aku sedikit gembira dengan tingkah dan semangatnya... (Kepada pembaca blog-ku yang berminat memahami persoalan ini, anda boleh terus ke dua (2) link ini:
http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2007/10/051-pencerahan-kepada-kekeliruan.html dan (&) http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2008/02/081-qasarkanlah-pendekkanlah-solatmu.html)

Tidak lama selepas menghabiskan perbualan sekitar cerita yang lain, kami pun mengucapkan beberapa kata akhir dan berpisah menuju haluan masing-masing... Aku pulang bersama sahabatku yang sering dipandang pelik tadi.

Sebelum itu, aku juga turut dipandang pelik apabila sebaik selesai solat di masjid kampung baru ada seorang abang berpakaian agak korporat dan formal siap bertali leher menegurku... “Kenapa you gerak-gerakkan jari ketika duduk tasyahud tadi?”... Aku pun segera tersenyum... lalu aku menjawab, “Kenapa abang tidak menggerak-gerakkannya?” Abang tu pun kelihatan seakan-akan tersentak dan berkerut dahi. Lalu meneruskan persoalan tanda hairan, “Kenapa pula perlu abang berbuat seperti itu, tidak pernah abang lihat sama sekali?” Lalu aku menceritakan kepada abang itu secara ringkas bahawa ada hadisnya yang menyatakan bahawa Nabi s.a.w. menggerak-gerakkan jarinya ketika tasyahhud. Ia difahami dari lafaz kalimah يُحَرِّكُهَا yang dinyatakan dalam beberapa buah hadis yang sahih. Juga saya menambah bahawa ia juga menjadi pegangan sebahagian besar ulama hadis dan fiqh terdahulu. Ia sebenarnya bukanlah suatu yang pelik. Lalu saya menghulurkan kad saya yang mana di situ tertera alamat blog saya berkenaan persoalan ini dengan harapan beliau dapat membacanya dan berjaya memahaminya dengan lebih baik lagi. Dia berterima kasih dan segera melihat-lihat kad tersebut dengan penuh minat. Aku yang tidak punya banyak masa ketika itu, segera memohon diri dan beliau menghulurkan tangan bersalaman dan sekali lagi berterima kasih. “Oh ye, kalau abang masih ada persoalan yang berkaitan, boleh juga hubungi saya melalui no. h/p yang ada di kad tersebut ok...” Lalu aku mengucapakan salam, lantas berlalu pergi dengan sedikit senyuman dan berpaling mendapatkan sahabatku yang sudah menunggu di scooter-nya. (Kepada pembaca blog-ku yang berminat memahami persoalan ini, anda boleh terus ke link ini:
http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2008/01/072-sunnah-menggerak-gerakkan-jari.html )

Dalam perjalanan balik, aku berfikir seorang membiarkan sahabatku di hadapan memandu scooternya dengan tenang.

Emmm, aku dilihat pelik rupanya hari ini.... Oh! Ye, aku hanya membeli sebuah novel di pesta buku tersebut... Ok laa...

Khamis, April 03, 2008

Kuliah Secara Live & Online Bersama Ust. Rasul Dahri

Kuliah Secara Live & Online Bersama Ust. Rasul Dahri

Hampir Setiap Hari

Masa: Jam 8.00pm (Selepas Maghrib)

Dipancarkan live ke seluruh dunia melalui talian internet...

Cara mendapatkan liputan secara online (line internet diperlukan):

1 – Sila download perisian chatting paltalk di
http://www.paltalk.com atau http://www.paltalk.com/download/0.x/pal_install_r17709.exe

2 – Install-kan perisian tersebut ke laptop/PC anda hingga selesai.

3 – Sila daftarkan nama (nick-name) anda, dan log-in.

4 – Seterusnya buka (klik) pada button “Browse online video forum”. Kemudian, klik pada set forum “Religion & Spiritualily”, kemudian Klik forum “Islam”, kemudian klik pada forum “Kajian Imam Syafi’e”

5 – Selamat mendengar...

Rabu, April 02, 2008

Kini Aku Ada Stok Buku-buku Untuk Dijual


Kini Aku Ada Stok Buku-buku Untuk Dijual

Anda boleh tinjau-tinjaulah di sini:

http://galeriniaga.blogspot.com