“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik.” (Diucapkan di penghujung solat setelah tahiyat akhir sebelum salam – Hadis Riwayat al-Bukhari, al-Adabul Mufrad, 1/239, no. 690. Abu Daud, 4/318, no. 1301. An-Nasaa’i, 5/86, no. 1286. Dinilai sahih oleh al-Albani)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Ahad, Mei 31, 2009

Berqudwah Kepada Para Sahabat Sebagai Methodologi

Berqudwah Kepada Para Sahabat Sebagai Methodologi

http://an-nawawi.blogspot.com/

Malam semalam seperti yang dijadualkan, kuliah Ustaz Abu Umar Idris Sulaiman berjalan dengan lancar dan baik sekali. Al-Alhamdulillah…

Kuliah adalah berkisar sekitar persoalan prinsip dalam mengambil agama. Iaitu kewajiban untuk mengambil dan memahaminya di atas sebuah prinsip yang jelas sebagaimana datangnya ia. Dan dari mana datangnya ia.

Agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, kemudiannya diwahyukan kepada Nabi-Nya melalui perantaraan Jibril ‘alaihis Salam. Dari Nabi-Nya, agama ini kemudiannya disampaikan dan difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhum. Yang kemudiannya diikuti dan diwarisi dari generasi ke generasi setelahnya sehinggalah sekarang.

Secara mudahnya, agama ini besumberkan dari dua rujukan yang baku. Iaitu Kitabullah bernama al-Qur’an dan al-Hadis (sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam). Inilah yang disepakati dan diperakui oleh setiap mereka yang beragama Islam.

Allahu Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Surah an-Nisa’, 4: 59)

Kemudiannya, tidak dapat tidak, dua sumber itu tidak akan dapat difahami tanpa mengambil dan merujuk kepada kefahaman yang difahami oleh orang-orang pertama dan terawal memahaminya. Yang dari merekalah kita mewarisinya. Tidak lain dan tidak bukan, merekalah yang digelar dengan gelaran Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang diredhai.

Dari merekalah sebuah kefahaman agama ini dibangunkan dan diperturunkan kepada generasi demi generasi seterusnya. Mereka adalah golongan terbaik dari golongan manusia yang beriman kepada agama yang dibawa Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Mereka adalah kelompok manusia pertama yang memeluk Islam. Kelompok pertama yang melihat Nabi dan beriman dengan apa yang dibawanya. Di masa merekalah turunnya mukjizat yang paling agung, iaitu al-Qur’an yang menjadi huda (petunjuk) dan rahmat ke seluruh alam manusia. Para sahabat ini berpeluang berguru secara langsung kepada Nabi. Memahami al-Qur’an bersama-sama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Kepada Nabi secara langsung, mereka mengutip mutiara-mutiara hikmah yang sangat berharga di dalam memahami agama ini yang berupa hadis-hadis dan sunnah-sunnah beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Al-Qur’an diturunkan ayat demi ayat kepada mereka. Kefahaman mereka dibentuk secara langsung oleh Nabi. Setiap kesalahan dan kesilapan akan diperbetulkan secara langsung oleh Nabi, dan begitu jugalah setiap apa yang benar akan di-iyakan oleh Nabi secara langsung.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfiman:

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang paling awal (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (Surah at-Taubah, 9: 100)

Sedar atau tidak, setiap hari kita berdoa di dalam solat meminta diletakkan di atas jalan-jalan mereka (para sahabat).

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka (Salafus Soleh (Para Sahabat)); bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Surah al-Fatihah, 1: 6-7)

Para sahabat adalah golongan manusia terbaik. Hidup pada zaman terbaik (bersama-sama Nabi). Mereka adalah golongan manusia yang diredhai dan dijamin Syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Kemudian akan muncul suatu kaum yang memberi persaksian mendahului sumpahnya, dan bersumpah mendahului persaksiannya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Mereka adalah golongan yang sentiasa bersama-sama Nabi. Beriman sebagaimana yang diperintahkan, hidup di dalam suasana yang mendapat perhatian Nabi, dan mati di atas jalan yang benar. Di masa hidupnya sentiasa bersama-sama Nabi mengutip kebenaran yang disampaikan. Mereka bermusafir dan berperang bersama-sama Nabi. Berjuang dan berdakwah menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi.

Setelah kewafatan Nabi, merekalah kelompok manusia yang meneruskan perjuangan dan kesinambungan dakwah Baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Merekalah yang memelihara al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah dari pelbagai bentuk penyelewengan, pendustaan dan penyembunyian. Mereka menyampaikan, mengajarkan, dan menyebarkannya kepada generasi manusia seterusnya bermula dari para Tabi’in dan kemudiannya dari Tabi’in mereka mewariskannya pula kepada Tabi’ut Tabi’in dan begitulah seterusnya.

Begitulah intisari utama kuliah yang disampaikan semalam iaitu menyentuh tentang kredibiliti dan keutamaan para sahabat di dalam memahami agama ini. Maka, tidak dapat tidak, pasti kita akan merujuk kepada mereka untuk mendapatkan pemahaman agama yang terbaik lagi sahih serta berkualiti.

Tidak ada lagi bentuk-bentuk agama selain dari apa yang difahami dan disampaikan oleh mereka. Kerana apa yang difahami dan diamalkan oleh mereka dari agama Islam, sudah sangat-sangat memadai dan itulah yang terbaik. Kerana apa yang diamalkan oleh mereka, itulah yang mendapat restu dan pentashihan secara langsung dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan bentuk-bentuk amalan selain dari itu, maka ia adalah suatu yang asing lagi tertolak disebabkan agama ini telah pun sempurna dan mencukupi sebagaimana yang difahami oleh golongan terbaik bernama sahabat.

Begitulah sebuah hakikat yag perlu kita terima dengan hati terbuka. Datangnya agama itu kepada kita secara sempurna dan tulin melalui apa yang difahami oleh mereka. Bukanlah melalui kefahaman kita yang lemah yang hanya bergantung semata-mata kepada akal kita yang sangat-sangat terhad untuk memikirkan, apatah lagi untuk memahaminya. Tidak dapat tidak, kefahaman kita melalui akal-akal kita perlu dibantu dan dibina di atas kefahaman (methodologi) yang diwariskan oleh para sahabat Nabi tadi yang kemudiannya diwariskan melalui para ulama yang dipercayai.

Secara mudahnya, segala perkara yang berkaitan dengan agama mencakupi persoalan aqidah, keimanan, muamalat, zuhud, ibadah, fiqh, hadis, akhlak, taqwa, dan seumpamanya, perlu-lah dirujuk kepada methodologi para sahabat sebagai golongan manusia contoh yang paling berauthoriti lagi berkelayakan.

Segala apa yang tidak ditunjukkan dan tidak diamalkan mereka dalam persoalan aqidah, akhlak dan ibadah terutamanya, maka kita juga tidak boleh mengambil dan mengamalkannya sebagai sebuah aspek agama dalam soal aqidah, akhlak dan ibadah. Segala bentuk-bentuk amalan ibadah yang tidak diamalkan oleh mereka, maka tidak perlu kita mengamalkannya sebagai ibadah. Dan sekiranya sesuatu amalan itu diamalkan sebagai ibadah oleh mereka, maka di sana barulah kita akan bersungguh-sungguh untuk mengambil dan mengamalkannya sebagai sebuah amalan yang memiliki keutamaan.

Secara mudahnya begitulah di antara kaedah untuk kita meletakkan methodologi di dalam bergama.

Di akhir kuliah Ustaz Idris tersebut, ada beberapa persoalan ditimbulkan. Di antaranya adalah persoalan amalan kenduri arwah, tahlilah, yasinan, dan sumpamanya.

Tidak dapat dinafikan, amalan-amalan tersebut adalah sebuah ritual yang sangat subur dilakukan oleh kebanyakan masyarakat melayu muslim di negara kita dan beberapa negara jiran dari wilayah nusantara lainnya seperti Indonesia. Namun, itu bukanlah sebuah standard (tunjuk ukur) untuk menyatakan bahawa amalan tersebut sebagai sebuah amalan yang disandarkan di atas paksi Islam yang benar.

Penyelesaiannya mudah. Kita lihat kembali kepada cara beramalnya para sahabat, kemudiannya lihat juga kepada para Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in. Adakah mereka mengamalkan amalan-amalan seperti itu? Sekiranya mereka mengamalkannya, maka ambillah ia. Dan sekiranya tidak, tinggalkanlah ia, kerana amalan yang bukan berasal dari mereka maka ia bukanlah dari sebahagian agama Islam warisan Nabi serta para sahabat beliau yang disepakati yang merupakan manusia yang pertama-tama memahaminya serta mengamalkannya di atas rekomendasi (petunjuk) Nabi, melainkan ia adalah sebuah amalan reka-rekaan manusia yang sudah mula meyimpang dan jauh dari methodologi para sahabat.

“Dan sesiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin (para sahabat), Kami biarkan mereka hanyut terhadap kesesatan yang telah dikerjakannya itu dan Kami masukkan mereka ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (Surah an-Nisa’, 4: 115)

Siapalah manusia seperti kita yang mahu mereka-reka amalan bentuk baru menyelisihi bentuk-bentuk amalan yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam? Cukuplah agama yang datang dari pada mereka. Kerana apa yang datang dari selain mereka, maka itu bukanlah dinamakan sebagai agama.

Sebagai penutup, saya tinggalkan pesanan imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebagai panduan sekaligus merupakan sebuah prinsip,

“Dasar Ahlus Sunnah menurut kami adalah:

1 – Berpegang teguh kepada jalan hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam,

2 – Berqudwah terhadap mereka (menjadikan para sahabat Rasulullah sebagai tauladan/ikutan).”
(Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, Prinsip 1 dan 2)

Wallahu a’lam...

Sabtu, Mei 30, 2009

Daurah Bersama Tiga (3) Ustaz

Daurah Bersama Tiga (3) Ustaz

Tema:
Menebar Sunnah, Membela Kebenaran.

Tarikh/Masa:
12 Jun 2009 - 13 Jun 2009 (Jumaat & Sabtu)
Jumaat, bermula selepas Maghrib.
Sabtu, 08:30pagi-05:00petang

Tempat:
Surau al-Hidayah, Sungai Kantan, Kajang.

Pendaftaran Percuma:
Hubungi Saudara Tahmin, 012-6047428.

Pembentang:
1 - Ustaz Abu Umar Idris Sulaiman (Syari'ah, U. Madinah & Master Hadis, UKM)
2 - Dr. Sulaiman Nordin (BA. Syari'ah Ummul Qurra)
3 - Dr. Azwira Abdul Aziz (BA. Madinah, MA. Jordan, PHD. UKM)

Jumaat, Mei 29, 2009

Apabila Yang Dicari Adalah Pahala

Apabila Yang Dicari Adalah Pahala

http://an-nawawi.blogspot.com/

Sahabat-sahabatku,

Apabila anda menyampaikan sesuatu lalu anda dibalas dengan sebuah tamparan dan kejian yang menyakitkan, maka bersabarlah, usah cepat melenting dan terkejut. Jangan pula terus membenci dan meluah kata-kata kesat sama seperti mereka.

Kerana bukan redha mereka yang kita harapkan. Bukan jua tagih simpati mereka yang kita nanti-nantikan.

Sesungguhnya kita hanya menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Kita menyampaikan hanya kerana Allah jua. Maka, apa jua yang kita lakukan, hanya kepada Allah tempat kita berharap. Kepada Allah jua tempat kita bersimpuh.

Hanya pahala dan kebaikan dari Allah-lah tujuan sebenar kita.

Kita mencari redha Allah semata. Jauh sekali mengharap habuan manusia yang sedikit jika dibandingkan kurnia dan pahala dari sisi-Nya.

Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Katakanlah (Wahai Muhammad): “Aku tidak meminta upah sedikit pun darimu atas da'wahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.” (Surah Shaad, 38: 86)

Sesungguhnya kita hanya berusaha menyampaikan sesuatu yang realiti lagi hakikat. Bukan fantasi dan imaginasi yang diada-adakan. Kita hanya menyampaikan agama yang di dalamnya ditegakkan fakta-fakta ilmiyah dari kalamullah dan hadis-hadis Rasul-Nya, insyaAllah...

Biarkanlah mereka berfikir jika mereka mahu berfikir.

“Maka apakah mereka tidak memikirkan?” (Surah Yasin, 36: 62, 68)

“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Surah ar-Ra’d, 13: 4)

Maka, usahlah bersedih. Tidak perlu putus asa. Jika benar yang anda cari adalah redha dan pahala dari sisi Allah.

Kerana Allah subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“... Padahal tidak ada seorang pun memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) kerana mencari keredhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan kelak nanti dia benar-benar mendapat kepuasan.” (Surah al-Lail, 92: 19-21)

Istiqomahlah di atas kebenaran di atas jalan-jalan ilmu dan fakta.

Sesungguhnya, untuk mereka yang melaksanakan kebaikan itu, dari sisi Allah jua pahalanya, dan tidak akan sirna dikeranakan kejian dan makian manusia.

Wallahu a’lam...

Rabu, Mei 27, 2009

Kuliah: "Menyelami 'Aqidah Para Sahabat Sebagai Asas Penyatuan"

Info Kuliah:
"Menyelami 'Aqidah Para Sahabat Sebagai Asas Penyatuan"

Bersama:
Ust. Abu Umar Idris b. Sulaiman

Bertempat di:
Dewan Solat Utama, Surau al-Mawaddah, Seksyen 7, Shah Alam Selangor. (Belakang Bangunan Belia Selangor, Tepi Tasik Seksyen 7)

Masa/Tarikh:
Selepas Maghrib, 30 Mei 2009 (Sabtu)

Maklumat lanjut, hubungi:
019-2232177 (Abg. Ghazali, Biro Kuliah)

Semua dijemput hadir

Rabu, Mei 06, 2009

Undangan Ke Majlis Walimatul Urus

Undangan Ke Majlis Walimatul Urus

Nawawi B. Subandi dan Isteri (Nur Amalina Bt. Zahari)

Pada: 09/05/2009 (Sabtu)

Masa: Dari jam 11pagi-4ptg.

Alamat: No. 16, Kg. Pt. Marion, 86400 Pt. Raja, Bt. Pahat, Johor.

Sesi kuliah khas bertajuk:

1 – Kembali Kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

2 – Perkahwinan Menurut Sunnah.

3 – Tokok tambah (Bid’ah) di dalam perkahwinan masyarakat Melayu hari ini.

Bersama Ustaz Rasul Dahri. Dari jam 12tgh-2ptg.

Para pembaca blog dijemput hadir.

Jumaat, Mei 01, 2009

Berjihad Dengan Ilmu Dan Dakwah

Berjihad Dengan Ilmu Dan Dakwah

http://an-nawawi.blogspot.com/

Sesungguhnya menuntut dan menyampaikan ilmu itu amat besar manfaatnya kepada individu dan masyarakat umat Islam. Menuntut ilmu agama bermula dari aqidah, fiqh, tafsir, akhlak, sehinggalah kepada pemahaman prinsip-prinsipnya yang tulen adalah merupakan suatu tuntutan yang amat besar lagi tinggi keutamaannya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya):

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah al-Mujadilah, 58: 11)

Umar radhiyallahu ‘anhu berkata:

“Ketahuilah bahawa Nabi kamu telah bersabda:

“Sesungguhnya Allah akan mengangkat sesuatu kaum dan merendahkan suatu kaum yang lainnya dengan Kitab Suci ini”.” (Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim)

Dari sini menunjukkan bahawa menuntut ilmu (mempelajari agama) itu adalah suatu keperluan yang besar yang perlu digalas dan dikuasai oleh setiap muslim, yang mana dengannya umat Islam akan dimuliakan.

Malah Allah sendiri telah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam supaya berdoa agar ditambahkan ilmu.

“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur’an sebelum disempurnakan penyampaiannya kepadamu, dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”.” (Surah Thoha, 20: 114)

Ayat ini adalah merupakan satu dalil yang sangat jelas yang menunjukkan berkenaan keutamaan ilmu. Kerana Allah sendiri telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar meminta ditambahkan ilmu.

Di antara sebab-sebab keutamaannya adalah kerana dengan ilmu, manusia mampu mengenal Allah. Dengan ilmu, manusia akan mengerti tujuan sebuah kehidupan. Dengan ilmu, manusia akan mengerti pentingnya konsep uluhiyah dan ubudiyah terhadap Tuhannya. Dengan ilmu, pendirian manusia boleh sama ada berubah atau semakin teguh. Dengan ilmu, manusia mampu memahami agama dari asasnya sehingga ke cabang-cabangnya. Dengan ilmu, umat Islam akan mampu beramal dengan sempurna. Dengan ilmu juga umat Islam akan memahami perintah dan pesanan Nabi serta para ulamanya.

Di atas kesan-kesan tersebut, manusia menjadi tunduk disebabkan dia mengenal betapa rendahnya diri di hadapan Tuhannya.

Oleh kerana itulah, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya):

“Sesungguhnya dari kalangan hamba Allah yang paling takut (tunduk) kepada-Nya adalah para ulama (orang yang berilmu).” (Surah Fathir, 35: 28)

Dengan sikap itu juga, umat Islam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala ke suatu darjat yang tinggi berbanding dengan kaum yang selainnya.

“...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah al-Mujadilah, 58: 11)

Orang-orang yang berilmu adalah mereka yang mampu menghadapi kepelbagaian bentuk ujian, rintangan, musibah, serangan, dan syubhat yang mendatang dengan sikap yang penuh tenang dan sabar. Dengan ilmu yang mereka kuasai, mereka mampu untuk membezakan kepelbagaian bentuk permasalahan yang muncul yang sekaligus mampu menentukan pendirian (sikap) dan jalan keluar yang tepat buat dirinya dan orang lain. Ini adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta’ala singkapkan berkenaan peristiwa yang terjadi ke atas Qarun:

“Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya di atas kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang sangat ingin kepada kehidupan dunia: “Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar memiliki keuntungan yang besar”. Berkatalah orang-orang yang dikurniakan dengan ilmu: “Kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperolehi pahala itu, melainkan oleh orang-orang yang sabar”.” (Surah al-Qasas, 28: 79-80)

Allah juga turut menjelaskan bahawa orang-orang yang berilmulah yang mampu memahami dan menganalisa hakikat kepelbagaian permasalahan yang terjadi,

“Dan itulah contoh-contoh yang kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya melainkan orang-orang yang berilmu.” (Surah al-Ankabut, 29: 43)

Atas sebab itu jugalah dapat kita fahami bahawa dengannya (ilmu) umat Islam akan pergi berjihad sama ada di medan perperangan mahu pun di medan dakwah. Tanpa ilmu, umat Islam tidak akan mampu memberi sesuatu kepada yang lain, malah Islam itu sendiri tidak akan mampu ditegakkan jika tidak dibawa dengan ilmu. Inilah di antara apa yang ditunjukkan melalui Surah al-Furqon, di ayatnya yang ke-51 dan 52.

Ini jugalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ulama, di antaranya imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang telah menjelaskan bahawa menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu termasuk berjihad di jalan Allah. Ini adalah berdasarkan perkataan beliau yang terkandung di dalam kitabnya, Miftahu Daris Sa’adah:

“Menuntut ilmu disebutkan juga sebagai jihad fi sabilillah kerana dengannya agama Islam ini akan ditegakkan, sebagaimana juga agama Islam yang ditegakkan melalui medan peperangan. Jadi, Islam itu ditegakkan dengan ilmu dan peperangan.

Dengan itulah, jihad ada dua jenis:

Pertama: Jihad dengan tangan dan senjata. Jihad jenis ini semua orang mampu turut serta di dalamnya.

Kedua: Jihad dengan hujjah dan bayan (ilmu). Jihad jenis ini merupakan jihad dari kalangan orang-orang yang khusus iaitu dari kalangan ulama. Ini merupakan jihad yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang menguasai ilmu. Dan jihad kedua ini lebih utama daripada jihad yang pertama. Ini adalah disebabkan oleh betapa besarnya manfaat, tinggi risikonya, dan sangat banyak musuh-musuh yang akan dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di dalam Surah al-Furqon di mana surah ini adalah surah Makkiyyah:

“Dan sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami utus kepada setiap negeri seorang pemberi peringatan (rasul), maka janganlah kamu taati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan al-Qur’an dengan jihad yang besar.” (Surah al-Furqon, 25: 51-52)”

Malah jika kita teliti pengertian jihad itu sendiri, iaitu menurut apa yang dijelaskan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya yang masyhur, Fathul Bari dan Ibnu Manzur rahimahullah di dalam Lisanul Arab, ia sebenarnya mencakupi perbuatan menegakkan hujjah (dengan perkataan atau lisan) terhadap orang-orang kafir dengan cara mendakwahi, menyerang, dan menahan (menangkis hujjah) mereka dengan bersungguh-sungguh serta dengan sepenuh tenaga dan usaha. Dengan ini juga bermaksud, jihad itu tidaklah terhad hanya sekadar turun di medan perperangan, tetapi juga adalah dengan penegakkan hujjah-hujjah ilmiyah kepada kaum yang tidak mengerti dan ingkar.

Berdasarkan surah al-Furqon ayat 51-52 tadi juga sebenarnya ia turut menjelaskan sejak awal-awal lagi bahawa Allah memerintahkan supaya tidak mentaati orang-orang kafir dan supaya berjihad terhadap mereka. Maka, jelaslah di sini bahawa pada fasa tersebut, orang-orang kafir tidak diperangi melainkan dengan hujjah, bayan, dan menyampaikan isi kandungan al-Qur’an itu sendiri dan bukanlah dengan pedang mahu pun ketenteraan semata-mata.

Demikianlah juga dengan persoalan orang-orang munafiq yang duduk hidup di bawah kekuasaan umat Islam yang mana Allah turut memerintahkan dengan kalimah jihad kepada umat Islam ke atas mereka.

“Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafiq dan bersikap keraslah terhadap mereka.” (Surah at-Taubah, 9: 73)

Ini adalah sepertimana yang diketahui bahawa orang-orang munafiq itu tidak diperangi dengan pedang, dan mereka juga tidak memerangi umat Islam dengan ketenteraan. Tetapi, mereka (orang-orang munafiq) diperangi di atas nama jihad dengan menegakkan hujjah-hujjah ilmiyah dari al-Qur’an dan perkataan Nabi-Nya.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah turut menegaskan di dalam kitabnya yang lain, I’lam al-Muwaqqi’in bahawa ketaatan kepada umara’ (pemimpin) itu adalah mengikuti ketaatan kepada ulama. Maka, menuntut ilmu dan mempelajarinya adalah termasuk jihad di atas jalan Allah.

Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu juga pernah berkata bahawa, “Sesiapa yang mengatakan bahawa pergi berulang-alik mencari ilmu itu bukan sebahagian dari jihad, maka sesungguhnya akal dan fikirannya telah lemah.” (Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr)

Begitulah dia sebuah hakikat yang kian dipandang remeh, padahal ia adalah sebuah tuntutan besar bagi setiap manusia dari kalangan umat Islam. Menuntut ilmu dari ilmu-ilmu agama semenjak zaman-berzaman sehinggalah ke masa ini bukanlah sebuah usaha yang boleh ditinggalkan, bahkan ia adalah sebuah perjuangan yang dengannya umat Islam akan berjihad menegakkan Tauhid bermula dari dalam diri masing-masing sehinggalah ke setinggi-tinggi kemampuan ke atas segenap manusia umumnya.

Semoga kesarjanaan ilmu di dalam bidang agama ini mampu ditegakkan dan kembali dipandang tinggi oleh umat Islam seluruhnya. Hanya dengan ilmu umat Islam akan kembali dimuliakan, dan dengan ilmu itu jugalah umat Islam bakal kembali berjihad dengan sebesar-besar jihad.

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata:

“Sungguh aku mengetahui (menguasai) satu bab dari sesuatu ilmu itu sama ada berkenaan perintah atau pun larangan, ia adalah lebih aku sukai berbanding dengan 70 kali pertempuran di medan jihad.” (al-Ilmu, Ibnul Qayyim)