“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik.” (Diucapkan di penghujung solat setelah tahiyat akhir sebelum salam – Hadis Riwayat al-Bukhari, al-Adabul Mufrad, 1/239, no. 690. Abu Daud, 4/318, no. 1301. An-Nasaa’i, 5/86, no. 1286. Dinilai sahih oleh al-Albani)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Selasa, April 10, 2012

Ancaman Fahaman Hak Asasi Manusia

Ancaman Fahaman Hak Asasi Manusia

Abu Numair Nawawi B. Subandi


Telah berlalu sebelum ini artikel penulis yang menyentuh secara khusus hukum demonstrasi jalanan, yang membawa hukum haram dan merupakan sebahagian dari bentuk-bentuk akar ideologi fahaman hak-hak asasi manusia. Biarpun yang hendak dibela adalah perkara baik dan yang dicegah adalah hal-hal mungkar sekalipun, maka ia tetap haram.

Kerana Islam bukanlah agama yang membenarkan kemungkaran ditangani dengan cara yang mungkar juga. Islam adalah agama yang sejahtera, damai, dan cintakan keamanan. Islam bukan agama anarki, protes, dan mainan orang-orang jalanan tak ketahuan hala.

Islam tidak mengajar tunjuk perasaan, sebaliknya Islam mengajar supaya mengawal perasaan dan meletakkan pada tempatnya. Kata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “Orang yang kuat itu bukanlah yang dikenali dengan hebatnya berkelahi, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai (menahan) dirinya ketika marah.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 6114)

Dalam Islam tidak ada hak kebebasan bersuara secara mutlak. Sebaliknya Islam mengajar, mendidik, dan membimbing bagaimana seharusnya bersuara dan bertindak secara benar. Sama ada dalam keadaan susah mahupun senang, dalam keadaan marah ataupun tenang.

Tetapi inilah yang gagal difahami sebahagian masyarakat Islam. Mereka terpengaruh dengan ideologi demokrasi atau slogan hak asasi manusia. Lalu mereka menganggap semua urusan adalah milik mereka dan mereka boleh bersuara serta bertindak sesuka hati mereka pada apa jua keadaan tanpa menghiraukan hak-hak dan batas-batas yang telah Allah tentukan.

Pantang ada isu, mereka akan bersuara dan mengolah sekehendaknya walaupun dengan keadaan diri yang jahil. Dalam al-Qur’an Allah mengingatkan hal ini yang maksudnya, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta bertanggungjawab.” (Surah al-Isra’, 17: 36)

Dalam Islam, Allah Ta’ala memiliki hak terhadap para hamba-Nya iaitu hak untuk diibadahi. Allah menyusun dan membahagikan hak-hak manusia berdasarkan fitrah keadaan mereka masing-masing dalam rangka kebaikan. Sebagai contoh, ibu dan bapa memiliki hak dari anak-anak agar dilayan dengan baik dan makruf. Suami dan isteri masing-masing memiliki hak untuk berkasih-sayang dan memberi serta menerima nafkah. Orang yang miskin berhak terhadap zakat golongan berharta. Manakala anak-anak berhak mendapat jagaan dan kasih sayang daripada ibu dan bapa di rumah.

Islam tidak memukul ratakan hak-hak dan beban tugas mereka sampai orang kaya dan miskin wajib sama-sama berzakat, isteri boleh keluar bekerja manakala menyusukan anak di rumah diambil alih si suami. Islam tidak begitu, sebaliknya Islam membahagi hak tugas mereka secara adil dengan meletakkan tepat pada fitrahnya.

Islam membimbing manusia agar menunaikan hak sesama manusia dengan cara yang benar. Sebagai contoh wanita yang juga seorang isteri berhak mendapat nafkah dan tinggal di rumah menjaga harta suami bersesuaian dengan fitrah kejadiannya sebagai seorang wanita. Manakala anak-anak pula berhak mendapat jagaan dan pengawasan ibunya. Tugas kaum suami pula ditempatkan di luar untuk bekerja dan mencari nafkah.

Kata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “Seseorang lelaki adalah pemimpin yang bertanggungjawab ke atas keluarganya, manakala seseorang isteri menjadi pemimpin yang bertanggungjawab menguruskan rumah suami dan anak-anaknya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5200)

Tapi apabila datangnya slogan-slogan hak asasi manusia pada hari ini, mereka luluh-lantakkan susun atur fitrah yang Islam tetapkan ini. Mereka ajak kaum wanita supaya bersaing dengan kaum lelaki di luar. Baik dalam berpakaian, pekerjaan, mahupun kepolitikan! Lalu bagaimana institusi kekeluargaan dan tugas-tugas asal wanita di rumah?

Lebih menggerunkan, hari ini muncul pula perjuangan hak lesbian, gay, pondan, biseksual, dan transgender yang juga diperjuangkan atas slogan hak asasi manusia?!

Ini semua adalah contoh-contoh pengganggu gugat fitrah hidup normal. Bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan di mana manusia dibahagikan kepada lelaki dan wanita bersesuaian dengan fitrah dan tanggungjawab mereka di muka bumi ini. Asal dalam Islam, setiap mereka baik lelaki mahupun wanita, mereka mendapat ganjaran bersesuaian dengan fitrah, posisi, dan amal-amal mereka.

Allah Ta’ala berfirman, “Sesiapa yang beramal dengan amal yang soleh, sama ada lelaki ataupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah usahakan.” (Surah an-Nahl, 16: 97)

Tapi sayang, mereka tidak bersyukur lalu menggantikan fitrah yang sejahtera dengan kebinasaan.

Politik Hak Asasi Manusia

Demikian jugalah yang terdapat dalam perjuangan politik mereka. Agenda perjuangan mereka antaranya boleh dilihat dalam pasal-pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) diumumkan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) 10 Disember 1948 resolusi 217 A (III).

Antaranya dalam pasal 19; kata mereka, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Sebab itu tidak hairan muncul begitu banyak siri-siri demonstrasi jalanan di serata dunia hari ini. Hampir semua bertunjangkan slogan-slogan kebebasan dan hak asasi manusia. Seolah-olah dunia ini tiada lagi batas undang-undang yang perlu dipatuhi.

Manakala dalam Islam untuk mengetengahkan sesuatu pendapat ia perlulah dengan adab, saluran yang betul, dan dengan ilmu. Tidak setiap orang bebas mengetengahkan pendapat melainkan yang memiliki keahlian dan ilmu dalam perkara berkaitan yang hendak diketengahkan. Islam menyusun bagaimana kita wajib beradab terhadap Allah, mentaati Nabi, sehinggalah adab terhadap pemerintah pun diajar dalam Islam.

Masih lagi dalam politik bawaan HAM, dalam pasal 21; mereka menegaskan: “Kehendak rakyat perlu menjadi dasar kekuasaan pemerintah...

Hakikat ini amat bertentangan dengan aqidah Islam. Tetapi deklarasi inilah yang banyak diperjuangkan oleh sebahagian umat Islam tanpa sedar. Mereka menghiasi perjuangan ini dengan slogan-slogan kebebasan, keamanan, membasmi penindasan, dan perjuangan menuntut hak rakyat.

Dalam Islam, sekiranya berpolitik ia adalah semata-mata dalam rangka mentaati Allah, dan urusan ini tidak diberikan bebas kepada sesiapa saja melainkan yang memiliki hak, keupayaan, dan kefaqihan. Pentadbiran sesebuah negara dalam Islam bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dengan tidak menyelisihi hak-hak Allah Ta’ala.

Hakikat ini amat berbeza dengan fahaman hak asasi manusia melalui deklarasi yang mereka umumkan. Politik mereka adalah politik bertuhankan suara-suara manusia. Perjuangan mereka adalah perjuangan berhukum dengan hukum rakyat.

Sekiranya rakyat jahat, maka hukum kejahatanlah yang tertegak. Bahkan di antara slogan mereka yang terkenal adalah seperti “Dari rakyat, untuk rakyat, kerana rakyat!” Dari kacamata Islam, ini jelas menodai kemurnian tauhid apabila setiap hukum menjadi milik manusia dan tidak lagi mempedulikan dalil-dalil wahyu!

Kata Allah Ta’ala dalam firman-Nya, “Tidaklah patut bagi lelaki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya maka benar-benar dia telah sesat dengan sesat yang jelas.” (Surah al-Ahdzaab, 33: 36)

Lebih jauh dari isu politik, perjuangan hak asasi manusia juga turut memperjuangkan pasal yang mengatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan fikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan bertukar agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, sama ada sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum ataupun sendiri.” (Pasal 18, Deklarasi HAM)

Pendek kata, apabila ini berjaya mereka ketengahkan dan akta-kan, nescaya rosaklah tunjang-tunjang Islam yang sedia ada dalam negara kita pada hari ini. Bahkan manusia bebas berbuat apa sahaja termasuk hendak murtad atau menolak Tuhan. Hendak bertukar-tukar menjadi lelaki mahupun wanita. Hendak berzina ataupun meliwat!

Wallahu a’lam.

Rabu, April 04, 2012

Bahagia Itu Di Mana?

Bahagia Itu Di Mana?

Abu Numair Nawawi B. Subandi
http://an-nawawi.blogspot.com


Kebahagiaan adalah Syurga yang sentiasa diimpi-impikan oleh setiap insan. Tetapi sayang amat sedikit yang mampu menggapai dan merasai nikmat kebahagian ini.

Kebahagiaan adalah anugerah dari yang Maha Penyayang yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Ada manusia yang mampu menikmatinya dan ada pula yang hanya mampu mengimpikannya.

Orang-orang yang berjaya menggapai kebahagiaan adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta’ala untuk menggapainya. Mereka rasa gembira dan sukacita dengan pemberian Allah Ta’ala. Mereka beramal dengan amal-amal kebaikan dan redha terhadap setiap ketentuan-Nya.

Di Mana Kebahagiaan?

Sebahagian orang menganggap kebahagiaan digapai dengan banyaknya harta dan kekayaan. Ada pula yang menganggap kebahagiaan diraih dengan pangkat, pujian, dan kedudukan, ditambah dengan paras rupa yang cantik rupawan. Bahkan ada juga yang menganggap kebahagiaan itu bersama-sama dengan hal-hal yang telah diharamkan Allah Ta’ala.

Atas kelalaian dan ketidak-sedaran, hal-hal seperti ini selalu dianggap sebagai kebahagiaan dan kemuliaan.

Umumnya memang setiap manusia sentiasa sedaya-upaya mengejar kebahagiaan. Ada yang berjaya menggapainya, tetapi tidak kurang yang tertunda, dan ada pula yang gagal.

Ada orang sampai berkeluh-kesah dan murung kerana mengkhayalkan kebahagiaan. Sedangkan dia sama sekali belum mengerti apa itu kebahagian yang sebenarnya. Lalu dia pun mengkhayalkan sesuatu yang fana sebagai kebahagiaan. Sehingga akhirnya dia lebih membayangkan indahnya dunia di sudut hatinya mengatasi akhiratnya. Dia tidak sedar nikmat-nikmat dunia yang dikejarnya siang dan malam itu bakal lenyap dan bakal mengundang kecemasan, kebimbangan, dan sesal yang dalam.

Tidak sedikit orang-orang yang lalai dari mengenal hakikat kebahagiaan, melainkan orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk mengenal sekaligus mengecapinya. Kebahagiaan di sisi Islam hanya dapat digapai apabila hati tertanam benih-benih taqwa. Itulah kebahagiaan dan kemuliaan yang sebenar.

Iaitu dengan mengenal agama ini, mentaati Allah, mengikuti petunjuk Rasul-Nya, serta menjauhi segala hal-hal yang dilarang dan tercela. Melalui agama yang benar inilah manusia tahu dari mana dia datang, untuk apa dia datang, dan ke mana dia akan menuju. Apabila ia sedar hakikat ini semua, maka akan jelaslah arah dan usahanya. Apabila jelas posisi duduk tempat dan usahanya, hati pun menjadi tenteram.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

“Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku.” (Surah adz-Dzariyat, 51: 56).

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, nescaya Allah memperbaiki bagi kamu amal-amal kamu dan mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Surah al-Ahdzaab, 33: 70-71)

Dalam ayat-Nya yang lain, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.” (Surah al-Hujuraat, 49: 13)

“Bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.” (Surah al-Baqarah, 2: 189)

Dari sini kita akan mengerti kehidupan tanpa ketaqwaan tidak akan mendatangkan bahagia meskipun dihiasi dengan gemerlapan dunia serta dikelilingi dengan kemewahan dan limpahan harta. Bahkan tanpa ketaqwaan, kemewahan dunia tersebut bakal mengundang sibuk, lelah, cemas, dan derita. Sedikit sekali yang meyakini ketaqwaan itulah hakikat kebahagiaan. Ketaqwaan itulah sebaik-baik bekal untuk disimpan. Ketaqwaan itulah yang menjemput ketenangan dan kedamaian.

Hakikat orang taqwa adalah orang yang hanya takutkan Allah dan mengagungkan-Nya. Pengabdian dirinya hanya untuk Allah sehingga dia hanya beribadah dan taat kepada Allah. Cinta dan benci di dalam hatinya adalah demi meraih keredhaan Allah. Hati dan jiwanya pasrah dengan segala bentuk ketentuan yang telah ditentukan. Kepada Allahlah tempat dia memohon dan bergantung harap. Jika mendapat nikmat dia bersyukur, jika dirundung musibah dia bersabar dan tidak putus-asa. Hatinya amat takut terhadap apa yang dilarang dan dibenci Allah Ta’ala.

Sikap orang bertaqwa sentiasa berlapang dada, dalam susah mahupun lapang pahala Allah tetap menjadi harapannya. Apabila diuji, ia yakin dengan ujian tersebut Allah akan menyucikan dirinya dan mengangkat darjatnya.

Jiwa dan hati orang bertaqwa sentiasa tenang kerana pengabdiannya adalah kepada Allah semata-mata. Iaitu Rabb yang memiliki sifat Maha Kaya, Maha Pengasih, dan Maha Mengawasi.

Sehingga apabila ia bergaul sesama manusia pun dia bergaul dengan sebab mencari keredhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Kata Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (Wafat: 728H):

وَالسَّعَادَةُ فِي مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ: أَنْ تُعَامِلَهُمْ لِلَّهِ فَتَرْجُوَ اللَّهَ فِيهِمْ وَلاَ تَرْجُوَهُمْ فِي اللَّهِ وَتَخَافَهُ فِيهِمْ وَلاَ تَخَافَهُمْ فِي اللَّهِ، وَتُحْسِنَ إلَيْهِمْ رَجَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ لاَ لِمُكَافَأَتِهِمْ وَتَكُفَّ عَنْ ظُلْمِهِمْ خَوْفًا مِنْ اللَّهِ لاَ مِنْهُمْ

“Kebahagiaan dalam perhubungan sesama makhluk adalah perhubungan dengan mereka kerana Allah dan sentiasa mengharapkan redha-Nya. Bukan mencari redha mereka dalam perhubungan tersebut lalu diniatkan untuk mencari redha Allah.

Kalian takutkan Allah dalam perhubungan kalian dengan mereka, bukannya takut kepada mereka dalam perhubungan kalian dengan Allah.

Kalian berbuat baik kepada mereka kerana mengharap balasan Allah, bukan balasan mereka. Kalian mencegah kesalahan mereka kerana takut kepada Allah, bukan kerana takutkan mereka.” (Majmu’ al-Fatawa, 1/51)

Tanda Kebahagiaan

Kata al-hafiz Ibnul Qayyim rahimahullah (Wafat: 751H):

إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبداً.

“Apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diuji dia sabar, dan apabila berdosa dia beristighfar (bertaubat). Tiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan seseorang hamba serta tanda kejayaan di dunia dan akhirat. Dan hamba tersebut tidak berpisah darinya buat selamanya.” (al-Waabil ash-Shayyib, m/s. 5)

Kemudian, sesiapa yang mampu merasa manisnya iman, nescaya ia akan merasa nikmatnya kebahagiaan, lapangnya hidup, tenteramnya hati, dan tenangnya tubuh badan. Kata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

“Tiga perkara yang sesiapa memilikinya, ia akan merasa manisnya iman. Iaitu Allah dan Rasul-Nya menjadi yang paling dicintainya dari selain keduanya, mencintai seseorang kerana Allah semata-mata, dan benci jika dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 16)

Apabila keimanan dan ketaqwaan berada di dalam hati, nescaya hidup akan merasa bahagia. Biarpun ujian dan gelora datang melanda, hatinya tetap teguh bersimpuh harap hanya kepada Allah Ta’ala. Sehingga setiap apa jua ketentuan dan qadar yang dihadapkan Allah kepadanya, susah mahupun senang, dia akan menyikapinya dengan apa yang ditunjukkan oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Inilah kesan dari iman yang tertancap kukuh dalam hati. Kesenangan bukan medan untuk dia berbuat sesuka hatinya, manakala kesusahan pula bukan masa untuk berputus-asa dan berlepas diri dari rahmat Tuhannya.

Menjauhi Derita Sengsara

Orang yang tunduk dengan hawa nafsu dengan selalu bermaksiat, berbuat dosa, serta mancari kesenangan dunia secara haram, hatinya tidak akan pernah tenang dan tenteram. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfiman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

“Sesiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya bagi dirinya kehidupan yang sempit...” (Surah Thaha, 20: 124)

Kata Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah:

وَأَنَّ كُلَّ شَرٍّ فِي الْعَالَمِ مُخْتَصٌّ بِالْعَبْدِ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ أَوْ الْجَهْلُ بِمَا جَاءَ بِهِ وَأَنَّ سَعَادَةَ الْعِبَادِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمُعَادِهِمْ بِاتِّبَاعِ الرِّسَالَةِ

“Setiap kejahatan di alam ini ada kaitannya dengan para hamba. Penyebabnya adalah kerana menyelisihi Rasul atau jahil dengan apa yang dibawanya. Dan kebahagiaan seseorang hamba dalam kehidupannya di dunia dan akhiratnya adalah dengan mengikuti risalah yang dibawa Rasul.” (Majmu’ al-Fatawa, 19/93)

Untuk keluar dari derita kesengsaraan dan menuju kebahagiaan, bersegeralah menuju jalan taubat dan inabah kepada Allah. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim, “Pintu kejahatan itu dapat ditutup dengan bertaubat dan beristighfar.” (Zaadul Ma’ad, 4/202)

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah membuka ruang yang luas untuk setiap kita bertaubat menuju kebahagiaan abadi. Dalam ayat-Nya Allah menyatakan:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

“Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada Syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa.” (Surah Ali ‘Imran, 3: 133)

Jadi, ketuklah pintu-pintu taubat dan tutuplah pintu-pintu maksiat. Supaya Allah menghadirkan rasa manisnya iman. Iman akan membuahkan taqwa, dan taqwa pula mendatangkan bahagia dunia sampai akhirat. Kesejahteraan hati dicapai dengan meninggalkan dosa, manakala dosa bagi hati umpama racun. Jika tidak merosakkan, nescaya akan melemahkan hati.

Sesiapa yang berhijrah dari hinanya maksiat menuju mulianya ketaatan, nescaya Allah akan menjadikannya kaya walau tidak berharta. Hatinya girang walau tak punya kawan. Manakala orang yang berpaling dari ketaatan kepada Tuannya dan menerobos batas yang diharamkan Allah, nescaya dia akan merasai wilayah sengsara.