“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik.” (Diucapkan di penghujung solat setelah tahiyat akhir sebelum salam – Hadis Riwayat al-Bukhari, al-Adabul Mufrad, 1/239, no. 690. Abu Daud, 4/318, no. 1301. An-Nasaa’i, 5/86, no. 1286. Dinilai sahih oleh al-Albani)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Rabu, Jun 25, 2008

Jalinkan, Pelihara, dan Suburkanlah SilaturRahim

Jalinkan, Pelihara, dan Suburkanlah SilaturRahim

http://an-nawawi.blogspot.com


“Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Surah an-Nisaa’, 4: 1)

Berkenaan ayat ini, Sheikh Abdur Rahman Nashir as-Sa’di berkata,

“Allah menggandingkan di antara saranan supaya bertaqwa kepada-Nya dengan perintah untuk berbuat kebaikan kepada kaum keluarga dan melarang dari memutuskan hubungan silatur rahim yang mana dengannya dapat menegaskan akan maksud tersebut, yang bahawa betapa wajibnya menunaikan hak-hak Allah, maka adalah juga wajib untuk menegakkan hak-hak makhluk, khususnya adalah yang termasuk persoalan hubungan kekeluargaan di antara mereka, bahkan menunaikan hak-hak mereka adalah di antara hak-hak Allah yang telah diperintahkan oleh-Nya.” (Tafsir as-Sa’di, 2/11)

Dari itu, perlu difahami terlebih dahulu bahawa hubungan silatur rahim adalah suatu bentuk jalinan atau ikatan perhubungan yang dibina secara bersama di antara sesama ahli keluarga dan kaum kerabat yang terdekat. Perkara ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Manzhur rahimahullah,

“al-Imam Ibnul Atsir rahimahullah berkata, “Silatur rahim adalah suatu ungkapan yang berkaitan dengan menjalinkan perbuatan baik terhadap kaum kerabat yang memiliki hubungan senasab atau perkahwinan, berlemah lembut kepada mereka, menyayangi mereka, memperhatikan keadaan mereka, walaupun mereka jauh dan berbuat jahat. Manakala memutuskan silatur rahim adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengannya.” (Lisaanul ‘Arab, 14/318)

Kaum kerabat yang dimaksudkan dalam persoalan ini adalah seperti kedua ibu dan bapa, adik beradik, pak cik, mak cik, sepupu, nenek, datuk, anak-anak, dan selainnya yang memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat.

Adapun hubungan yang dinisbahkan kepada selain ahli keluarga, maka ia disebut sebagai ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Islam).

“... dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (di masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.” (Surah Ali Imran, 3: 103)

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara…” (Surah al-Hujuraat, 49: 10)

Dalam perkara menjalinkan silatur rahim ini, suatu yang perlu ditekankan dan lebih diutamakan adalah dalam persoalan menyambungkan hubungan dua pihak yang telah terputus atau mengalami masalah (krisis). Ini adalah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dari ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhu,

“Orang yang menjalinkan hubungan kekeluargaan bukanlah mereka yang membalas sesuatu kebaikan, tetapi adalah mereka yang menyambungkan (menjalinkan semula) suatu perhubungan yang telah terputus.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari)

Jalinan silatur rahim yang paling utama dan dituntut adalah menjalinkan hubungan yang baik dengan kedua ibu dan bapa. Malah, ia adalah merupakan suatu yang wajib berdasarkan dalil-dalil yang jelas, yang antaranya,

“Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasiq, (iaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Surah al-Baqarah, 2: 27)

Al-Imam ath-Thabari menyatakan berkaitan ayat tersebut sebagaimana berikut,

“Pada ayat ini, Allah menganjurkan hamba-Nya agar menjalinkan hubungan kekeluargaan dan dengan orang yang memiliki hubungan rahim, serta tidak memutuskannya.” (Tafsir ath-Thabari, 1/221)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa-mu dengan sebaik-baiknya.” (Surah al-Isra’, 17: 23)

Menurut al-‘Allamah ar-Raghib al-Asfahani rahimahullah bahawa, “Kata rahim berasal dari kata rahmah yang membawa erti lembut, yang memberi petunjuk (gambaran/indikasi) supaya berbuat baik kepada orang yang disayangi.” (Mufraadaat al-Fazhil Qur’an, m/s. 347)

Kedua ibu bapa adalah ahli keluarga yang mempunyai ikatan nasab (keluarga/darah) yang paling dekat, malah memiliki jasa yang sangat besar, yang mana mereka telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang hidup mereka. Malah mereka memiliki hak yang paling utama di dalam tingkatannya dan terletak setelah perbuatan mentauhidkan Allah.

Contoh berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah dengan mengasihi mereka, memberi bantuan yang diperlukan, menyayangi mereka, memberi perhatian kepada mereka, menjaga nama baik mereka, dan juga termasuklah menghiburkan hati mereka. Ia bukan sahaja berlangsung setakat di masa hayat mereka, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia iaitu dengan mendoakan kebaikan buat mereka.

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’oud radhiyallahu ‘anhu,

“Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “Amal apakah yang paling utama?” beliau menjawab, “Solat ketika tiba waktunya”. Aku bertanya lagi, “Kemudian apa?” beliau menjawab, “Berbaktilah kepada kedua orang tua.” Aku bertanya, “Kemudian apa?” beliau menjawab, “Jihad di jalan Allah”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, dan Ahmad)

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga melarang kita dari perbuatan derhaka kepada kedua ibu dan bapa.

Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menyatakan bahawa menjalinkan hubungan silatur rahim memiliki hubung kait dengan keimanan terhadap Allah dan hari kemudian.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda “Baragsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, hendaklah dia menjalinkan silatur rahim.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Malah, dengan menjalinkan hubungan silatur rahim, Allah akan melapangkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Manakala sebaliknya, orang yang memutuskan silatur rahim, Allah akan mempersukarkan rezekinya atau tidak memberikan keberkahan kepada harta yang dimiliki.

“Barangsiapa yang suka agar diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalinkan hubungan tali silatur rahim.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Malah di sana terdapat pula hadis yang berbentuk ancaman kepada mereka yang memutuskan silatur rahim sebagaimana berikut,

“Tidak masuk Syurga mereka yang memutuskan silatur rahim.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Menjalinkan hubungan silatur rahim terhadap ahli keluarga yang lain dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang antaranya dengan mengunjungi ahli keluarga yang dimaksudkan, tidak lupa bertanyakan khabar, sentiasa berhubungan dengan mereka sama ada dengan menziarahi mereka atau dengan memanfaatkan peranan alat bantu teknologi masa kini (seperti internet, e-mail, sms, atau telefon), memberikan hadiah, sentiasa hormat-menghormati terutamanya kepada mereka yang lebih tua, segera membantu mereka yang memerlukan dan yang berada dalam kesusahan, menghulurkan sedekah kepada yang tidak mampu, saling sayang menyayangi, ingat mengingatkan, memuliakan mereka, mendampingi mereka jika mereka menghadapi kesedihan, meraikan kegembiraan mereka, sentiasa memenuhi undangan dari mereka, mendoakan kebaikan buat mereka, mendamaikan yang berselisih, dan juga mengajak mereka kepada jalan kebaikan yang diredhai iaitu kepada hidayah dan rahmat Allah Subahanahu wa Ta’ala.

Perhubungan yang baik terhadap ahli keluarga ini perlulah sentiasa dilakukan bertepatan dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kepada mereka yang memiliki ahli keluarga yang kafir, fasiq, atau seumpamanya, maka jalinan kekeluargaan bersama dengan mereka dapat juga dilakukan dengan melalui nasihat-nasihat tertentu yang baik-baik, memberi tunjuk ajar, peringatan, membantu mereka dalam kesusahan, menghiburkan mereka dengan memberi hadiah (dalam usaha melembutkan/melunakkan hati mereka), serta berusaha mengajak mereka ke jalan yang benar dengan hikmah.

Menjalinkan silatur rahim memiliki begitu banyak manfaat yang di antaranya adalah sebagai suatu usaha (tanggungjawab) melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, membina suasana kasih sayang yang harmoni dan saling bantu membantu, diberi (mendapat) keluasan rezeki oleh Allah, merapatkan hubungan yang dengannya mampu memberi peluang dakwah yang lebih baik dan berkongsi ilmu serta kebaikan, meraih kekuatan dengan kesatuan kekeluargaan yang terbina, menjauhi keburukan seperti fitnah dan buruk sangka, dan yang akhirnya diberi jaminan Syurga (dijauhkan dari Neraka) oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Daripada Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu ‘anhu, bahawasanya seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam Syurga dan menjauhkanku dari Neraka”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan menjalinkan silatur rahim”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Nawawi Subandi,
23:27, 25 Jun 2008
Bandaraya Anggerik.

Selasa, Jun 24, 2008

Aku Yang Albaniyoon Atau Enta Yang Qaradhawiyoon?

Aku Yang "Albaniyoon" Atau Enta Yang "Qaradhawiyoon"?

Satu situasi perbualan berlaku ketika sebaik sahaja selepas sesi kuliah seorang ustaz di sebuah surau.

Aku mendekati ustaz tersebut secara peribadi ketika waktu makan untuk bertanyakan sedikit persoalan,

“Tadi ustaz ada sebut berkenaan tidak bolehnya menambahkan kalimah “Sayyidina” ke dalam selawat dan menisbahkannya kepada Nabi semasa selawat di dalam solat. Adapun begitu ustaz menyatakan bahawa tiada masalah untuk menambah kalimat “Sayyidina” kepada nabi di dalam selawat yang di luar solat. Malah boleh juga menambah dengan penisbahan ya maulana, ya hibibina, dan seumpamanya. Di sini, saya sedia maklum bahawa larangan dan hujjah pihak yang tidak membolehkan, tapi saya agak musykil berkenaan dengan pihak yang membolehkan. Jadi, boleh tak ustaz bantu saya untuk beritahu hujjah dari pihak yang membolehkannya? Saya nak tahu dia punya dalil tu.”

Sungguh terkejut aku entah mengapa, ustaz tersebut seakan terus melenting dengan persoalan yang aku aju-kan kepadanya. Jauh sekali niatku untuk mempertikaikan pendapatnya, sekadar mahu pencerahan.

Dengan nada yang seakan menghujat (argue), dia menyatakan bahawa para ulama syafi’iyah sendiri berbeza pendapat dalam hal ini. Dia pun mengambil contoh seperti imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Dia menyatakan bahawa Ibnu Hajar mengharuskannya. Begitu juga dengan imam Nawawi.

Aku melanjutkan pertanyaan, “Apa yang saya tahu ustaz, imam Ibnu Hajar juga tidak menggalakkan, dan beliaulah yang menukilkan bahawa di dalam mukaddimah kitab imam asy-Syafi’i sendiri pun tiada diletakkan Sayyidina apabila dia menyebutkan selawat.”

Entah mengapa tidak ku sangka, ustaz tersebut terus berkeras,

“Enta jangan hanya ambil pendapat al-Albani. Kita tidak patut ta’sub dengan satu pendapat sahaja. Kita pun tahu dalam hal ini, di sana ada suatu pendapat yang agak keras yang disebarkan oleh Albaniyyon (pengikut/penta’sub Sheikh al-Albani rahimahullah).”

“Dalam hal ini, al-Qaradhawi sendiri telah berkata bahawa ada sebahagian pihak yang mengharuskan dan ia tidak mengapa jika dilakukan di luar solat dengan sokongan beberapa hadis atau dalil-dalil yang bersifat umum.”

“Enta kalau nak bersikap keras dan terus mahu bertekak dalam hal khilafiyah seperti ini, memang boleh saja. Sebagai contoh, kalau enta mahu bertekak dalam persoalan haramnya muzik, sampai bila pun takkan habis isunya. Begitu juga dalam persoalan gambar dan lukisan, di sana ada pendapat yang keras seperti daripada Ibnu Bazz. Namun, dalam pendapat-pendapat yang keras tersebut, ada pendapat yang lebih sesuai dengan keadaan semasa kita sebagaimana yang dibawa oleh al-Qaradhawi...”

Aku pun menjadi pening dengan pernyataan-pernyataan ustaz tersebut. Seakan-akan tidak menyetujui terhadap mereka yang berpegang dengan pendapat yang dibawakan oleh Sheikh Ibnu Bazz dan al-Albani. Padahal, tidak ada pun aku membawakan pendapat al-Albani dan ibnu Bazz kepada beliau. Entah mengapa beliau melatah dan melalut sehingga mengeluarkan tuduhan rambang dan mengkritik pendapat al-Albani sehingga mengeluarkan satu istilah “Albaniyoon” (pentaksub al-Albani). Paling tidak aku senangi, aku hanya tanya persoalan dalil dari pihak yang membolehkan menggunakan penisbahan kata “sayyidina” kepada Nabi di dalam selawat yang dilafazkan di luar solat, yang dia melalut sehingga ke persoalan gambar dan muzik tu kenapa???

Setelah mengetepikan pendapat-pendapat dari Sheikh Ibnu Baaz dan al-Albani tanpa diminta, tak sangka dia mengetengahkan pendapat-pendapat al-Qaradhawi yang juga tanpa aku minta dan menepati persoalan yang aku inginkan...

Aku berfikir,

Aku yang Albaniyyon atau enta yang “Qaradhawiyoon”?

P/S: Penisbahan “Albaniyoon’ dan “Qaradhawiyyon” di dalam altikel ini bukanlah suatu tindakan untuk merendah-rendahkan dan mempertikaikan kedua-dua pihak tersebut.

Rabu, Jun 18, 2008

DAURAH ILMIYAH MANHAJ SALAF

DAURAH iLMiYAH MANHAJ SALAF


BERSAMA AKADEMi PENGAJiAN AL-FAQEH
35-A, Jalan Cokmar 1, Taman Mutiara, Bukit Raja, Off Jalan Meru, 40100 Klang Selangor Darul Ehsan.

28 & 29 Jun 2008 (Sabtu & Ahad)
8.00 pagi – 5.00 petang

---@@@---

Hari Pertama – 28 Jun 2008, Sabtu, 8.00 pagi – 5.00 petang

Perbahasan Kitab:
6 Pilar (Asas/Rukun) Dakwah Salafiyah (Tulisan/Karya Sheikh Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi), oleh Ustaz Abu Ihsan al-Atsari [1]

Aturcara:

08.00 – 09.00 pagi: Pendaftaran Peserta

09.00 – 09.15 pagi: Ucapan Pengerusi al-Faqeh

09.15 – 10.30 pagi: Pilar 1 – Mengikhlaskan Agama Kerana Allah

10.30 – 10.45 pagi: Rehat/Minum Pagi

10.45 – 11.15 pagi: Sesi Soal-Jawab

11.15 – 12.30 t.hr.: Pilar 2 – Jalan Menuju Allah Hanya Satu

12.30 – 02.00 petang: Makan Tengah hari/Solat Zuhur

02.15 - 03.30 petang: Pilar 3 – Mentaati al-Qur’an & Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi was sallam berdasarkan manhaj Salafus Soleh

03.30 – 03.45 petang: Rehat/Minum Petang

03.45 – 04.45 petang: Sesi Soal-Jawab

04.45 – 05.00 petang: Solat Asar, Bersurai

---@@@---

Hari Kedua – 29 Jun 2008, Ahad, 8.00 pagi – 5.00 petang

Perbahasan Kitab:
6 Pilar (Asas/Rukun) Dakwah Salafiyah (Tulisan/Karya Sheikh Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi), oleh Ustaz Abu Ihsan al-Atsari


Aturcara:

08.00 – 09.30 pagi: Pilar 4 – Menggapai Kemulian Dengan Ilmu

09.30 – 09.45 pagi: Rehat/Minum Pagi

09.45 – 10.15 pagi: Sesi Soal-Jawab

10.15 – 11.30 pagi: Pilar 5 - Membantah Pemikiran Yang Menyelisihi al-Haq Sebagai Sebahagian Dari Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

11.30 – 12.45 t.hr.: Pilar 6 – Tashfiyah (Pemurnian) Dan Taribyah (Pembinaan) Di atas Jalan Islam Yang Sahih

12.45 – 01.00 petang: Sesi Soal-Jawab

02.15 – 03.30 petang: Forum Bersama Asatizah al-Faqeh[2];

1 – Ustaz Rasul Dahri
2 – Ustaz Sofwan Badri
3 – Ustaz Helmi
4 – Ustaz Azahari Murad
5 – Ustaz Abu Ruwais
6 – Ustaz Zulfaqar

03.30 – 03.45 petang: Istirehat/Minum Petang

03.45 – 04.30 petang: Sesi Forum Disambung

04.30 – 04.45 petang: Rumusan & Penutup

05.00 petang: Solat Asar, Bersurai.

---@@@---

Untuk Pendaftaran & Maklumat lanjut, Bolehlah berhubung dengan Saudara Adi Negara (016-2091531), Nawawi (012-6887715/019-3081940), atau Razak (017-9362125). Peserta adalah terhad kepada lelaki dan 80 yang pertama sahaja.

Untuk Menyertai, bayaran akan dikenakan sebanyak RM15.00 untuk nota dan kertas kerja (termasuk buku). Makanan akan disediakan.

---- Nota Kaki ----

[1] Ustaz Abu Ihsan al-Atsari adalah salah seorang panel/pemantau kerja-kerja penterjemahan kitab-kitab Arab di Indonesia bersama Pustaka Imam asy-Syafi’i. Juga giat menjalankan pelbagai kuliah-kuliah bermanhaj salaf dan program-program ilmiyah di Indonesia, Malaysia, Jepun dan beberapa negara yang lain.

[2] Mereka adalah panel/ustaz yang menjayakan program-program pendidikan dan pengajian ilmiyah di Akademi Pengajian al-Faqeh dalam pelbagai skop seperti Kuliah aqidah, fiqh, hadis, tafsir, qira’at, tajwid, dan lain-lain (sila rujuk jadual pengajian al-Faqeh).

Selasa, Jun 17, 2008

Islam Pelbagai Versi???

Islam Pelbagai Versi???

http://an-nawawi.blogspot.com

Kedengaran suara dari sebahagian pihak menyatakan,

“Islam itu kini ada pelbagai versi dan label

Ada Islam Hadhari, ada Islam Liberal, Islam Syi’ah, Islam Ekstreme, ada Islam Tabligh, Islam Wahhabi, Islam Sufi, Islam Tarekat, Islam Syafi’i, Islam Hanbali, Islam Salafi, dan pelbagai lagi label yang memeningkan.”

Di pihak yang kedua,

“Biarlah mereka nak masuk Islam mana-mana pun, semuanya ada hujjah. Masing-masing ada pendirian sendiri. Tak perlulah nak dikecohkan. Nanti timbul perpecahan pula...”

Sebahagian pihak yang lain pula menyatakan,

“Islam yang aku bawa adalah Islam yang betul, yang puak-puak lain duk bawak tu semuanya tidak betul. Batil semuanya...”

Sebahagian pihak ketiga pula,

“Islam itu berdirinya adalah dengan hujjah berdasarkan dalil al-Qur’an dan as-sunnah. Yang didirikan atas kefahaman dan manhaj (prinsip/kaedah) yang betul.”

Pencerahan,

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu menjadi agama bagimu.” (al-Ma’idah, 5: 3)

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Ali Imran, 3: 102)

Memang Islam itu satu, namun orang yang mengaku Islam itu sendiri yang mengambil Islam dengan kaedah yang berbeza-beza. Maka, lahirlah pemahaman Islam yang juga berbeza-beza.

Perbezaan itu sendiri dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Sama ada perbezaan yang dibenarkan. Ataupun yang batil sama sekali.

Dalam persoalan perpecahan dan banyaknya jenama Islam, Nabi Shallallahu ‘alaihi was sallam sendiri telah menyatakan bahawa umat Islam itu akan terpecah belah menjadi beberapa golongan pada akhir zaman. Dalam hadis tersebut itu sendiri telah memberi indikasi kepada kita bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi was Sallam sendiri membahagikan umat Islam pada akhir zaman kepada beberapa kelompok. Sebagai contoh adalah hadis berkaitan perpecahan umat Islam sehingga menjadi 73 firqah (golongan), dan yang benar hanya satu kelompok.

Malah di sana terdapat pelbagai lagi hadis yang menunjukkan pembahagian-pembahagian umat Islam berdasarkan kelompok yang batil, sesat, benar, haqq, atau yang terselamat.

Sebagai contoh, Nabi menyatakan dalam lanjutan hadis perpecahan umat kepada 73 golongan itu, di mana menurut beliau Shallallahu ‘alaihi was sallam yang benar hanya satu golongan. Iaitu al-jama’ah, iaitu mereka yang mengambil Islam berdasarkan prinsip/kaedahnya para sahabat dalam mengambil/mengamalkan Islam.

Biar apapun namanya, yang perlu dilihat dengan detail adalah apakah prinsipnya dan bagaimana kelompok itu memegang Islam.

Tidak hairanlah jika para ulama dari generasi awal sehingga ke era ini sendiri tidak henti-henti menghujjat (mengkritik) kelompok umat Islam yang batil dan sesat seperti kelompok yang berfikrah mantiq, asya’irah, muktazilah, khawarij, sufi, syi’ah, jahmiyyah, dan pelbagai lagi. Malah para ulama sendiri membahagi-bahagikan mereka berdasarkan nama-nama tertentu bagi membezakan dan mengasingkan kelompok-kelompok tersebut dari kelompok yang haqq. Yang dikritik bukan atas dasar namanya semata-mata, tetapi prinsip-prinsip (pemikiran) sesat yang berakar umbi dan yang terlahir dari kelompok-kelompok tersebut. Masing-masing mengaku Islam, namun apakah benar Islamnya? Apakah prinisp-prinsip pembinaan dasar aqidah dan kefahamannya terhadap agama?

Di dalam banyak hadis yang lain pula, Islam yang benar itu di atas namakan sebagai kelompok yang terselamat dan mendapat pertolongan (ath-Tho’ifah al-Manshurah), golongan yang selamat (al-Firqatun Najiyah), Ahlus Sunnah (golongan yang berpegang dengan sunnah), al-Ghuraba’ (kelompok yang terasing kerana berpegang dengan kebenaran). Ia juga bukan dilihat atas nama dan pengakuan semata-mata. Namun, turut diperhatikan apakah prinsip yang ditegakkan dan terlahir darinya bersumber dari kefahaman para salaf atau sebaliknya. Atau sekadar bermain-main dengan falsafah pemikiran dan berpusing sekitar ketaksuban taqlid buta yang tidak menyelesaikan kepelbagaian isu.

Maka, tidak lain yang mampu menyelesaikan segala kegusaran dan merungkai pelbagai simpulan itu melainkan dengan ilmu dan kaedah serta prinsip yang dibina dengan betul.

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (an-Nahl, 16: 43)

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Mujadilah, 58: 11)

Semoga dengan ilmu dan kefahaman yang benar, kita akan sentiasa berada di dalam golongan yang terselamat, yang mendapat pertolongan, yang diberi kemenangan, dan yang mendapat ganjaran Syurga. Biar sekalipun kita terpaksa dipinggirkan dan menjadi golongan yang terasing/diasingkan (al-Ghuraba’) oleh mereka yang tidak memahami...

“Ketahuilah bahawa Ahlul Kitab sebelum kalian telah terpecah-belah menjadi 72 golongan, dan bahawa umat ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 daripadanya akan ke neraka. Dan satu golongan di dalam al-Jannah (Syurga), mereka itu adalah al-Jama’ah.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4597), ad-Darimi (2/241), Ahmad (4/102), dan juga al-Hakim (1/128), al-Ajurri di dalam asy-Syari’ah (XVIII), Ibnu Baththah di dalam al-Ibanah (2/10812, 119/1), al-Laalika’i di dalam Syarhus Sunnah (1/23/1). Dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani di dalam Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah, no. 203 & 204 - (1/404))

Di dalam riwayat yang lain, dari Abdullah bin ‘Amr, “... Para Sahabat bertanya, “Siapakah golongan (yang di Syurga) itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Apa (jalan) yang aku dan para sahabatku ada di atasnya”.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam Sunannya (2641), al-Hakim di dalam al-Mustadrak (1/128-129), al-Ajurri di dalam al-Arba’in (143), dan di asy-Syari’ah (15-16))

Juga dalam riwayat yang lain, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang sentiasa berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku”.” (Riwayat ath-Thabrani di dalam ash-Shaghir, 1/256)

Ibnu Mas’oud menyatakan, “Sesungguhnya al-Jamaah adalah mereka yang mengikuti kebenaran walaupun dia berseorangan.” (Lihat: Syarah Ushul iktiqad, no. 160, Diriwayatkan oleh imam al-Laalika’i. Disahihkan oleh Sheikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Lihat: الباعث على انكار البدع والحوادث hlm. 91-92. Tahqiq oleh Sheikh Masyhur bin Hasan Salman)

Kini, jika ianya telah jelas buat kita... Maka, tidak hairanlah apabila di sana lahirnya kepelbagaian kelompok yang mengaku-ngaku sebagai pejuang Islam dengan kepelbagaian nama dan label. Mungkin kini kita mampu melihat pelbagai nama yang begitu cantik seperti Hizbut Tahrir, Tabligh, Tarekat ..., Ikhwanul Muslimin, Islam Liberal, dan seumpamanya.

Wajarlah kita meningkatkan ilmu, pengkajian, dan penelitian... Bahawasanya yang benar itu tidak berbilang-bilang.

Khamis, Jun 12, 2008

Pandanglah Mereka Dengan Tauhid

Pandanglah Mereka Dengan Tauhid

http://an-nawawi.blogspot.com

Semalam kira-kira jam 18:45 petang mengikut angka telefon tangan-ku - aku sampai di ruang letak kenderaan rumahku di Shah Alam setelah seminggu di kampung. Sebaik sampai dan keluar dari tempat letak kereta/motorsikal, aku diam sebentar di suatu sudut tiang kaki lima melepaskan penat jauhnya perjalanan. Lebih 15 minit aku mengambil masa duduk termenung bersambilan melihat keadaan sekeliling sebelum berganjak menuju masuk ke rumah. Rasa keletihan yang amat sangat membuatkan aku mengambil keputusan mudah berehat sebentar sebelum terus masuk. Di sinilah aku melepaskan pandangan ke beberapa kawasan sekitar.

Di suatu ruang, aku terlihatkan tiga individu wanita yang sedang berbual-bual dalam bahasa yang tidak aku fahami, tapi masih dapat aku kenali sebagai salah satu bahasa kaum India (Tamil). Dari susuk tubuhnya kelihatan begitu tua dan kelihatannya mereka berbual sambil duduk berderetan bersama-sama. Dari raut wajahnya yang dapat aku cam-kan, kelihatan memang mereka betul-betul di usia yang tua. Dari cara dan gaya gerakan tangannya yang sedikit longlai juga secara tidak langsung menggambarkan kepadaku betapa menandakan lewatnya usia mereka. Lemahnya sudah upaya mereka. Suaranya juga agak kesurupan tidak sehebat orang muda.

Dengan raut wajah tua yang tampak dengan beberapa lekuk cengkung di pipi serta kedutan kulit dahi dan tangan, tiba-tiba ia membuatkan hatiku begitu sayu dan tersentuh. Apakah nanti wanita yang bergelar nenek itu bakal menghadapi ancaman keras di alam satu lagi yang bakal menyusul? Apakah mereka bakal dihadapkan dengan pelbagai siksaan dasyat lagi mengerikan dari Tuhan yang empunya semesta alam?

Secara umumnya (tanpa menujukan kepada mereka), itulah yang bakal diterima oleh kaum yang tidak berpegang dengan kalimat Tauhid yang haq sebagaimana yang telah dijanjikan melalui kalam al-Qur’an dan lisan nabi terakhir bernama Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga nabi-nabi sebelumnya.

Terdetik di hatiku terpancar sebuah perasaan kasihan untuk menyampaikan apa yang haq di atas landasan hidup yang benar. Namun, aku bukanlah jua seorang insan yang begitu kuat untuk melaksanakan semua itu walau mampu berbicara dengan bahasa yang saling difahami. Juga bukanlah seorang insan yang tabah berupaya mengorak langkah mendekati mereka dengan langkah dakwah mengajak mereka kepada yang haq.

Sekali lagi, aku tumpahkan perasaan tersebut di atas lembaran maya ini agar dapat sama-sama direnungkan oleh para pembaca. Sebagaimana juga catatan tulisanku sebelumnya. Mungkin ada cara yang mampu diusulkan buatku sebagai suatu alternatif kemudiannya.

Selain cara tersebut, apa yang aku mampu lakukan adalah sekadar berakhlak baik dengan mereka. Mungkin salah satu usaha yang tersangat kecil untuk diperkirakan. Namun, contoh itulah yang semampunya dari diriku. Antara lain mungkin dengan bertegur-sapa apabila melintasi mereka di mana-mana atau seandainya kebetulan berselisih jalan dengan mereka. Mengungkap kata “apa khabar makcik?” dan yang sewaktu dengan kalimat tersebut, yang mana ku rasakan salah satu ungkapan yang sesuai menunjukkan pekerti sebagai seorang insan. Juga menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-nya seandai di-aju dan diminta pertolongan.

Jauh di sudut hati, sentiasa terpahat dan penuh harap agar kelak mereka sempat mengenali kalimah yang benar itu. Jauh di lubuk jiwa ini meminta semoga mereka terbuka hati untuk sebuah kebenaran hakiki dan pintu hidayah sentiasa dibukakan untuk mereka masuki.

Aku juga berdoa semoga munculnya insan-insan yang di atas jalan kebenaran dengan akhlak-akhlak sunnah yang penuh prihatin untuk mendekati orang-orang seperti mereka. Semoga hiba dan sayu hatiku mampu terubat dan berasa sedikit tenang. Semoga aku juga mampu untuk melakukan dakwah buat insan-insan seperti mereka. Itulah sebahagian dakwah yang besar iaitu dengan mengajak kepada Islam.

.... Sambil berjalan menuju ke pintu rumahku, melenyapkan pandangan dari mereka bertiga, beberapa ayat al-Qur’an menerpa menggantikan pandangan sebelumnya ...

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Surah al-Mumtahanah, 60: 8)

“...Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-puak supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Surah al-Hujuraat, 49: 13)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (Surah Ali Imran, 3: 159)

“Ajaklah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Surah an-Nahl, 16: 125)

Khamis, Jun 05, 2008

Kuliah-Kuliah Di Shah Alam & Klang (Edisi Julai 2008)

Kuliah-Kuliah Di Shah Alam & Klang (Edisi Julai 2008)

--------------------------------
Surau al-Mawaddah, Berhadapan dengan Pangsapuri Danau Mas, Lot 6, Jalan Platinum 7/8, Seksyen 7, Shah Alam. Berdekatan dengan Kompleks Belia & Sukan, Selangor. (Tepi Tasik)
---------------------------------------------------


04/07/2008 (Jumaat), Kuliah Maghrib
Kuliah Tafsir, Ust. Abu Ruwais asy-Syubrawi

07/06/2008 (Sabtu), Kuliah Subuh
Kuliah Kitab al-Azkar, Ust. Fairooz

07/07/2008 (Sabtu), Kuliah Maghrib
Kaedah-kaedah Fiqh, Ust. Mohd. Fadhil Ismail

07/07/2008 (Isnin), Kuliah Maghrib
Fiqh Sirah, Ust. Helmi

09/07/2008 (Rabu) Kuliah Maghrib
Bahaya Gerakan Freemason & Illuminiti, Dr. Sulaiman Nordin

10/07/2008 (Khamis), Kuliah Maghrib
Kuliah Syarah Aqidah, Ust. Idrus Ali

11/07/2008 (Sabtu), Kuliah Maghrib
Kitab al-Shamail al-Muhammadiyah, Ust. Firdaus

12/07/2008 (Sabtu), Kuliah Subuh
Kitab al-Azkar, Ust. Muzairi

13/07/2008 (Ahad), Kuliah Subuh
Kitab Fiqh Sunnah, Ust. Kamaruddin

17/07/2008 (Khamis), Kuliah Maghrib
Kuliah Tafsir, Ust. Abu Ruwais asy-Syubrawi

19/07/2008 (Sabtu), Kuliah Subuh
Kuliah Kitab al-Azkar, Ust. Fairooz

21/06/2008 (Isnin), Kuliah Maghrib
Kuliah Kitab Syurga & Neraka, Ust. Azahari

23/07/2008 (Khamis), Kuliah Maghrib
Kuliah Syarah Aqidah, Ust. Idrus Ali

25/07/2008 (Sabtu), Kuliah Maghrib
Kitab al-Shamail al-Muhammadiyah, Ust. Firdaus

26/07/2008 (Sabtu), Kuliah Subuh
Kuliah Kitab Riyadhus Sholiheen, Ust. Muzairi

27/07/2008 (Ahad), Kuliah Subuh
Kitab Fiqh Sunnah, Ust. Kamaruddin

-----------------------------------------
35-A, Jalan Cokmar 1, Taman Mutiara, Bukit Raja, Off Jalan Meru, 40100 Klang Selangor Darul Ehsan
---------------------------------------------
Minggu Pertama – (Sabtu), Kuliah Maghrib
Kuliah Fiqh al-Wajiz, Ust. Azahari

(Ahad), Kuliah Maghrib,
Kuliah Syarah Ushul Tsalasah, Ust. Zulfaqar

Minggu Kedua - (Sabtu), Kuliah Maghrib
Kuliah Tafsir, Ust. Sofwan Badri

(Ahad), Kuliah Maghrib
Kuliah Syarah Rukun Islam, Ust. Helmi

Minggu Ketiga – (Sabtu), Kuliah Maghrib
Kuliah Fiqh al-Wajis, Ust. Azahari

(Ahad), Kuliah Maghrib
Kuliah Fiqh & Aqidah (Pembentangan Kertas Kerja), Ust. Rasul Dahri

Minggu Ke-empat, akan diberitahu kemudian