“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik.” (Diucapkan di penghujung solat setelah tahiyat akhir sebelum salam – Hadis Riwayat al-Bukhari, al-Adabul Mufrad, 1/239, no. 690. Abu Daud, 4/318, no. 1301. An-Nasaa’i, 5/86, no. 1286. Dinilai sahih oleh al-Albani)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Isnin, Januari 07, 2008

Keutamaan Memperbaiki Diri Sebelum Menyampaikan

Keutamaan Memperbaiki Diri Sebelum Menyampaikan

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, dan yang mengerjakan amal soleh, dan nasihat- menasihati supaya menetapi kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menenetapi kesabaran. (Qs. al-‘Ashr, 103:1-3)

Intipati ayat:

1 – Manusia itu dalam kerugian.
2 – Kecuali, orang-orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, dan kemudian menyampaikan kepada yang lain dengan penuh kesabaran.

Allah memberitakan orang-orang yang selamat dari kerugian, iaitu orang-orang yang pada dirinya tertanam sifat-sifat tersebut. Allah menyebutkan, bahawa mereka lebih dahulu telah merealisasikan keimanan dan amal soleh pada diri mereka, sebelum mendakwahi orang lain. Dakwah dengan nasihat-menasihati supaya menetapi kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Inilah dasar penetapan masalah ini.

Demikian juga dalam firman-Nya, Allah s.w.t. telah mencela Bani Isra’il kerana mereka menyelisihi (mengabaikan/meninggalkan) prinsip ini.

Oleh kerana itulah, setiap individu hendaklah sentiasa melihat agar kelangsungan/input bagi diri sendiri sentiasa dalam keadaan yang baik, sebelum berusaha menyampaikan (output) kepada orang lain. Tatkala dirinya telah mencapai istiqamah dalam hal itu, dan telah menyatukan antara penerapan ajaran agama pada dirinya dengan perjuangan mendakwahi orang lain, maka ia benar-benar telah berada di atas petunjuk generasi Salafus soleh (generasi awal yang soleh lagi berilmu), dan Allah akan melimpahkan manfaat dan (dakwah)-nya. Mereka menjadi penyampai yang baik yang menyeru kepada agama (Sunnah) dengan ucapan dan perilakunya. Dan sungguh, demi Allah s.w.t., inilah kedudukan yang tinggi. Bila seseorang berupaya mencapainya, maka ia termasuk hamba Allah yang paling baik kedudukannya pada hari Kiamat.

Allah Ta’ala berfirman:

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru (mengajak) kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (Qs. Fushshilat, 41 :33)

Kalau tiada harta, apakah yang mahu disedekahkan? Jika tiada ilmu, apa yang mahu kita dakwahkan/sampaikan/ajarkan?

[Artikel ini Diringkaskan daripada Untaian Nasihat Sheikh Dr. Ibrahim Bin amir ar-Ruhaili (Hafizahullah), Majalah as-sunnah Edisi Khusus (7-8)/Tahun 10/1427H/2006M]

Wallahu a’lam...

0 comments: